Pi. máj 24th, 2024

Budúcoročný rozpočet Košického samosprávneho kraja (KSK) nepočíta s novými investíciami. Zelenú budú mať len tie investície, na ktoré boli vyčlenené peniaze v minulosti. Bežné výdavky budú predstavovať 252 miliónov eur a kapitálové 83 miliónov eur. Zvyšnú časť tvoria výdavkové finančné operácie.

Nižšie príjmy z podielových daní, zvyšovanie cien za tovary a služby či valorizácia miezd zamestnancov. To sú hlavné faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu krajského rozpočtu. Župa bude v roku 2023 hospodáriť so sumou 357 miliónov eur. Rozhodlo o tom  zastupiteľstvo KSK. Napriek tomu, že v krajskej kase pribudne medziročne 10 miliónov, na vykrytie nižších príjmov a vyšších výdavkov to nebude postačovať. Príjmy župy nie sú dostatočné vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov, pohonných hmôt, energií či miezd, ale aj infláciu. „Vláda nesystémovo schválila, takzvaný daňový bonus. To znamená, že rozdala peniaze z príjmov samospráv bez ich vedomia. Len Košický samosprávny kraj tak v budúcom roku pripraví o 33 miliónov eur z  daní z príjmov fyzických osôb, čo je hlavný príjem župy. Následkom ďalších rozhodnutí budeme musieť uvoľniť 16 miliónov eur na zvýšené mzdy. Zatiaľ čo  v minulom roku nám na energie stačili približne 3 milióny eur, pre budúci rok rátame s výdavkami takmer 8 miliónov eur. Hoci v minulosti sme každým rokom zvyšovali tempo opráv ciest a mostov, v budúcom roku môžeme plánovať len bežnú údržbu. Veľké rekonštrukcie ciest či mostov budú musieť počkať. Podobne to pocítime vo všetkých oblastiach – od školstva až po sociálnu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Najvyššia čiastka – 116 miliónov eur – v rámci bežných výdavkov, je v budúcom roku vyčlenená na školstvo. Konkrétne na financovanie stredných škôl, internátov či školských jedální. Naopak, najmenej prostriedkov pôjde na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov, najmä z dôvodu schválenia vyššieho daňového bonusu NR SR a s ním spojeným výpadkom dane z príjmov. Župe sa nezvýšia peniaze na rozvoj kraja. Až 98 percent kapitálových výdavkov predstavujú výdavky na  projekty Európskej únie. „Treba povedať, že projekty, ktoré neboli ukončené v roku 2022, budú pokračovať. To znamená, že ak sme tento rok  začali rekonštruovať mosty, práce sa v roku 2023 nezastavia a projekty dotiahneme dokonca. S novými investíciami však rátať nemôžeme, keďže na tento účel majú slúžiť len 2 percentá z krajskej kasy. Ak sa spoliehame na eurofondy, treba povedať, že európske peniaze sú najpomalšie peniaze, teda sprocesovanie projektov nie je také rýchle a pohotové ako pri projektoch z nášho rozpočtu,“ povedal R.Trnka. Na bežnú údržbu ciest a mostov vyčlenil kraj 25 miliónov eur. Zvýšia sa výdavky na prímestskú autobusovú dopravu, a to z dôvodu zvýšenie miezd vodičov a zvýšenia cien pohonných látok. V rozpočte to predstavuje takmer 35 miliónov eur. Porovnateľne s minulým rokom, 14 miliónov eur  pôjde na kultúru. Celkove 13 župných zariadení sociálnych služieb si v budúcom roku rozdelí vyše 29 miliónov eur a ďalších vyše 7 miliónov eur prispeje kraj zo zákona neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com