Ne. máj 19th, 2024

Z aktuálnych deviatich percent na 46,16 percenta sa má zvýšiť najvyšší, piaty stupeň ochrany v Národnom parku (NP) Poloniny. Vyplýva to z nového návrhu zonácie NP Poloniny, ktorý predstavilo ministerstvo životného prostredia (MŽP).


      Stupeň ochrany prírody rezort životného prostredia zvyšuje na štátnych pozemkoch. Na súkromných pozemkoch zachovajú súčasný stav. Možnosť turistiky a pohybu turistov bude zachovaná.
      “Pri zonácii sme mysleli aj na energetickú závislosť obyvateľov od dreva z národného parku, a preto sme vyhradili zóny na zásobovanie obcí palivovým drevom,” uvádza rezort životného prostredia.
      Ako tvrdí, zonáciou ochráni lesy, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO – Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Na území NP Poloniny je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku.
      “Na základe zohľadnenia stavu biotopov a povahy prírodných hodnôt a cieľov ochrany, taktiež z dôvodu zabezpečenia celistvosti zón územia Správa NP Poloniny pripravila návrh zonácie, v rámci ktorého je zvýšená výmera národného parku, a to z 29.805 hektárov (ha) na 30.547 ha, a znížená výmera ochranného pásma národného parku, a to z 10.973 ha na 10.755 ha,” informuje envirorezort.
      Návrh zonácie vymedzuje piaty stupeň ochrany na 14.094 ha (46,14 percenta), štvrtý stupeň ochrany na 3077 ha (10,07 percenta), tretí stupeň ochrany na 13.375 ha (43,79 percenta) a ochranné pásmo s druhým stupňom na 10.755 ha.
      Návrhy zonácií budú prerokované na okresných úradoch so všetkými dotknutými subjektmi vrátane súkromných vlastníkov či zástupcov dotknutých samospráv. Neskôr envirorezort predloží návrhy zonácií do legislatívneho procesu.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com