Pi. máj 24th, 2024

Nad potokom Kanišov za obcou Nižný Slavkov stavia krajská samospráva nový mostný objekt, ktorý nahradí pôvodný vyše 70-ročný. Stavebné práce si vyžiadajú investíciu viac ako 1 milión eur a ukončené by mali byť v máji budúceho roku. 

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvo Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) realizuje v extraviláne obce Nižný Slavkov v okrese Sabinov výstavbu nového mostného objektu, a to na mieste pôvodného postaveného v roku 1971. Stavebné práce nad potokom Kanišov na ceste III. triedy začali v júli 2022 a mali by potrvať do mája nasledujúceho roku. Na investičnú akciu vyčlenil Prešovský samosprávny kraj z vlastných zdrojov 1,04 milióna eur.

„Starý, vyše 70 ročný most, si vzhľadom na svoje vek, nevyhovujúce parametre a veľmi zlý stavebno-technický stav hodnotený stupňom šesť už naozaj zaslúžil opravu alebo lepšie povedané náhradu. Výstavbou nového obyvateľom Nižného Slavkova a okolitých obcí jednoznačne zlepšíme podmienky cestnej dopravy. Most zároveň predstavuje významné dopravené spojenie okresov Sabinov a Levoča. Budujeme ho v celej dĺžke, čo je vyše 20 metrov, takže ide o naozaj náročnú stavbu, ktorú určite budeme chcieť dokončiť v stanovenom termíne, a to je ešte koncom jari 2023, aby sme miestnym pri ich presunoch za povinnosťami čo najskôr zabezpečili bezpečnosť a komfort,“ priblížil cestný projekt v Nižnom Slavkove predseda PSK Milan Majerský.

Na stavbe s parametrami – dĺžka premostenia 20,55 metra a voľná šírka 8 metrov –  sa počas uplynulých týždňov vykonala demolácia pôvodného telesa, odkopanie prechodových oblastí a časti spodnej stavby mosta. Vyhotovili sa základy podkladových betónov a mikropilót a taktiež železobetónové opory. Ložiskové bloky sa obetónovali a osadili prefabrikované nosníky.

V najbližšom období v závislosti od klimatických podmienok, ktoré sú nateraz priaznivé, budú na objekte pokračovať ďalšie práce. Vyhotoví sa spriahnutá doska, dobetónuje záverný múrik a krídla opôr. Zrealizujú sa oporné násypy, hydroizolácia a samotné rímsy mosta. Nasledovať bude úprava svahov koryta potoka a terénne úpravy. Neskôr sa osadí príslušenstvo mosta a vykoná sa jeho zaťažovacia skúška,“ konkretizoval riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.

Počas realizácie stavebných prác je cestná premávka v danom úseku za Nižným Slavkovom vedená cez dočasné premostenie, ktoré je súbežne zriadené popri rekonštruovanom mostnom objekte.

Aktuálne SÚC PSK na území kraja realizuje aj ďalšie stavebné akcie zamerané na obnovu mostných objektov. Konkrétne sa opravuje most v obci Radvaň nad Laborcom, vo Vyšných Repašoch, v Jarovniciach nad potokom Malá Svinka i pred Krivanami. Taktiež sa rekonštruuje mostné teleso ponad rieku Poprad pred Spišskou Teplicou, v Tatranskej Kotline-Lendaku, v Liptovskej Tepličke či v Huncovciach. A obnovou prechádzajú aj mosty za Veľkou Frankovou, v Nižnom Hrušove, Raslaviciach, cez Jalovský potok pri odbočke do Jalovej a na Solivarskej ulici v Prešove.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com