Pi. dec 2nd, 2022

Obyvatelia Radvane nad Laborcom pre aktuálne suchá prehlbujú svoje studne. Keďže v obci nie je verejný vodovod, občania Radvane sú odkázaní na vlastné studne. V týchto dňoch sú Radvančania nútení prehlbovať svoje studne, aby sa dostali k vode.

adminpn

Od adminpn