Po. jún 24th, 2024

Humenné má opäť svojho zástupcu v celoslovenskom kole speváckej súťaže, Slávik Slovenska.

Dňa 3. júna 2022, sa v priestoroch PKO v Prešove, uskutočnila krajská súťaž detských spevákov Slávik Slovenska. Odborná porota rozhodla, že celoslovenského kola tejto súťaže sa opätovne zúčastní i speváčka z Humenného – Janka Magurová, žiačka ZŠ Hrnčiarska Humenné. Tento úspech nie je náhodný, lebo Janka sa dlhodobo a veľmi cielene vzdeláva v oblasti umenia. Je žiačkou SZUŠ Kudlovská Humenné, kde študuje spev v triede Mgr. Lenky Magurovej, DiS.art, tanec v triede doc. Mgr. Vladimíra Marušina, ArtD. a hru na akordeóne v triede PaedDr. Miroslava Kerekaniča, DiS.art., ktorý ju na krajskej súťaži aj sprevádzal.

Janka sa pravidelne úspešne zúčastňuje regionálnych a krajských speváckych postupových súťaží a je laureátkou detskej časti festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu. Zároveň je členkou tanečnej zložky FS Chemlon Humenné a sólistkou dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky.

Je pozoruhodné, že v priebehu posledných 5 ročníkov detskej speváckej súťaže Slávik Slovenska, je to už štvrtá účasť humenskej speváčky v celoslovenskom kole a predchádzajúca 3-násobná „slávica“ Vanda Marinčáková, ktorá v súčasnosti už profesionálne študuje spev na Konzervatóriu v Košiciach, má v Janke dôstojnú nástupkyňu. Zaujímavou je i skutočnosť, že obe speváčky sú členkami FS Chemlon Humenné. Janke Magurovej gratulujeme a prajeme veľa úspechov vo finálnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska v Bratislave.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com