Ne. apr 14th, 2024
Foto: Podnikajte.sk

Účtovnú závierku zostavujú napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a iné. Ak ste fyzickou osobou, môžete si zvoliť podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. Účtovná závierka sa zostavuje k 31. decembru v prípade, že je Vaším zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Možné je aj to, že Vaším zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, závierku je nutné zostaviť k poslednému dňu hospodárskeho roka. Účtovná závierka sa zostavuje prevažne v období od 1. januára do 30. júna každého roka, tak isto ako daňové priznanie.

Od 1. 2022 januára budú musieť dať overiť závierku audítorom už len tie účtovné jednotky, ktoré sa od nového roka zatriedia ako veľká účtovná jednotka. Kedy hovoríme o veľkej účtovnej jednotke? Aby ste patrili medzi veľkú účtovnú jednotku, musíte spĺňať určité podmienky. Veľkou účtovnou jednotkou ste vtedy, ak celková suma Vášho majetku je vyššia ako 4 000 000 eur, máte čistý obrat viac ako 8 000 000 eur a Váš priemerný počet zamestnancov je vyšší ako 50.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com