VYNOVENÝ MOST A PREČISTENE KORYTO HUMENSKÉHO POTOKA

Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka sa realizovala z dôvodu poškodenia mosta v roku 2020 pri povodni.