PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KONTAKTNÉHO MIESTA

Dňa 15. 8. 2022 (v pondelok) sa na Mestskom úrade v Sobranciach uskutočnilo stretnutie petičného výboru v zložení Ing. Pavol Džurina, predseda, Ing. Roman Oklamčák, člen a V. Ličko, člen.