Pi. máj 24th, 2024

42 ročný muž a jeho 33 ročná žena boli povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Snine obvinení z trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Obaja Sninčania ako zákonní
zástupcovia teraz už 12 ročného syna a 9 ročného syna zanedbávali svoju rodičovskú povinnosť dbať o všestranný vývoj detí, sústavnú a dôslednú starostlivosť o nich, o výživu ako aj o ich výchovu. Tieto povinnosti vyplývajú rodičom zo zákona. Obaja rodičia si neplnili povinnosti voči svojim deťom, čím ich vydali nebezpečenstvu spustnutia a to tým spôsobom, že už od roku 2017 im umožnili dopúšťať sa protiprávnych konaní. Išlo o priestupky i trestné činy. Obaja synovia sa opakovane dopúšťali priestupkov proti majetku, priestupkov proti verejnému poriadku i proti občianskemu spolunažívaniu ale aj trestného činu krádeže a zločinu lúpeže. Konanie chlapcov nebolo postihnuteľné z dôvodu ich veku.

KR PZ

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com