So. máj 18th, 2024

REGIÓN. Začína sa letná turistická sezóna a cestovanie je opäť v kurze. Pri návšteve našich východných susedov však nezabúdajte, že aj cezhraničná nákupná turistika podlieha prísnym pravidlám. V opačnom prípade by sa výlet na Ukrajinu nemusel vyplatiť. Na niektoré druhy dovážaného tovaru v batožine sa totiž vzťahujú zákazy a obmedzenia, alebo množstevné limity.

   S blížiacim sa letom a zlepšujúcou sa pandemickou situáciou začínajú Slováci uvažovať o výletoch a dovolenkách v zahraničí. Mnohí dovolenkári majú záľubu v kúpe rozličných suvenírov a darčekov alebo nakupujú z dôvodu výhodnejších cien. Cestujúci by si však mali dávať pozor na to, čo dovážajú z tretích krajín. Vízia nákupu tovaru za lákavé ceny sa totiž nemusí vždy vyplatiť.

   Z pohľadu členských krajín EÚ je náš východný sused Ukrajina vnímaný ako tretia krajina. Pri návrate z Ukrajiny je dobré byť obozretný a poznať pravidlá dovozu tovaru. Vyhnete sa tak prípadným problémom a zdržaniu sa na hranici.

   Colný úrad Michalovce pripomína cestujúcej verejnosti, že pri vstupe na naše územie z Ukrajiny, ale aj ostatných tretích krajín, sa na niektoré druhy tovaru dovážaného v batožine cestujúceho vzťahujú zákazy a obmedzenia alebo množstevné limity pre oslobodenie tovaru od cla a dovozných platieb. Tieto platia rovnako pre všetkých cestujúcich.

   V osobnej batožine si môže občan doviezť neobchodný tovar v stanovenej finančnej hodnote v závislosti od použitého druhu dopravy. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur. Tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. Samozrejmosťou je, že takýto tovar je dovážaný príležitostne.

   Pozor však na tovar akými sú cigarety, alkohol a pohonné látky, na ktoré sa vzťahujú množstevné limity, ale aj obmedzenie z hľadiska veku. Tabakové výrobky a alkohol si nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb je oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár a 50 gramov tabaku, 2 spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, 1 liter tvrdého alkoholu (nad 22%), 2 litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22%, resp., úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.

   Pozor si treba dávať aj na množstvo peňažných prostriedkov v hotovosti, s ktorými cestujete. Od 3. júna 2021 platí nová európska legislatíva pre túto oblasť. Menia sa pravidlá a sprísnia sa ich kontroly pri prestupe hraníc EÚ. Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší formulár. Ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

kpt. Ing. Jana Nimrichterová, PhD., finančná správa, hovorkyňa Colného úradu Michalovce

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com