PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

Publicistika

7 min read

HUMENNE/BRATISLAVA. Peter Olašín (26) pochádza z Humenného, žije však niekoľko rokov v Bratislave. Priatelia mu zvyknú hovoriť Olík. Pracuje ako...