Humenné

1 min read

Rastislav DOBROVOLNÝ,nar. 19.03.1978, trvale bytom Hrnčiarska 13, Humenné Rastislav je hľadaný na základe príkazu na zatknutie, ktorý vydal Okresný súd...