So. jún 15th, 2024

Druhé zasadnutie michalovského mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období sa nieslo hlavne v znamení zvyšovaní rôznych daní a poplatkov. Nie všade sa však bude meniť ich výška. V prípade daní z nehnuteľností, za psa, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a ubytovanie zostáva všetko po starom.

Nezávislí poslanci prekvapili
Plénum totiž zvýšenie uvedených daní neschválilo. Prekvapili nezávislí poslanci. Takmer všetci boli proti. Patril k nim aj Erik Sibal, ktorý svoje rozhodnutie zdôvodnil nasledovne: „Nehnevajte sa, ale chýba mi dôvodová správa. Jednoducho odborné, ale pritom jasné a vecné vysvetlenie, prečo majú byť tieto dane zvýšené. Aký bol ich výber v tomto roku, o koľko narastie po ich zvýšení a podobne. Takto, vlastne vôbec nie je jednoznačne zrejmé, prečo sa mení výška. Takže, ja ich zvýšenie určite nepodporím,“ zdôraznil. Kritický názor mal aj Mirko Gejguš. No a to aj napriek tomu, že je členom väčšinového poslaneckého klubu strán SMER SD, Sme rodina a nezávislých zákonodarcov. „Viete, mesto by najprv malo riešiť, či nemôže ušetriť peniaze na vlastných finančných výdavkoch. Malo by sa zamyslieť nad tým, či má dobrý výber jednotlivých daní. Keby prioritne riešilo tieto veci, možno by vôbec nemuselo pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov,“ vecne komunikoval. Primátor Miroslav Dufinec argumentoval nelichotivou finančnou situáciou mesta. Je spôsobená energetickou krízou, infláciou a znížením objemom finančných zdrojov z podielových daní. Z tohto pohľadu pokladal zvýšenie daní za nevyhnutnosť, čo sa ale nestalo, a tak ich ľudia budú zatiaľ platiť v nezmenenej výške.

Aj pri dani za odpad to bolo nahnuté
Jedným z ďalších bodov programu bol návrh všeobecne – záväzného nariadenia o zvýšení daní za komunálne a drobné stavebné odpady. Erik Sibal bol znova proti, čo aj logicky vysvetlil. „Je zaujímavé, že v tomto kalendárnom roku malo mesto Michalovce získať na daniach za odpad celkove milión 300 tisíc eur. No vôbec to nie je tak,“ smutne konštatoval. V skutočnosti samospráva získala „len“ niečo viac ako 650-tisíc eur. „Uvedomujeme si, že v tejto oblasti nie je výber daní. Z týchto čísel to aj jasne vyplýva. Na obhajobu mesta ale poviem, že od mnohých obyvateľov nie je možné vymáhať zaplatenie dane za odpad. Vo viacerých prípadoch sa nedá uplatniť ani exekučné konanie. Takže, nie je to vôbec také jednoduché, ako sa zdá,“ objasnil zásadnú príčinu nízkeho výberu daní primátor Miroslav Dufinec. V prípade komunálneho odpadu sa denný poplatok na jednu osobu zvýši o 135 centov. Zrozumiteľnejšie napísané, ročne jedna osoba zaplatí za odpad zhruba 50 eur. To znamená, že, napríklad štvorčlenná rodina celkove zaplatí okolo 200 eur, čo je pomerne nákladné. „Z objektívnych príčin mesto už viac ako dva roky vyváža komunálny odpad na skládku v obci Sírnik v Trebišovskom okrese. Občianske združenia a fyzické osoby podávali rozličné podnety na výstavbu novej kazety mestskej skládky v lokalite Žabany. Všetko je však na dobrej ceste, a ja verím, že už v budúcom roku rozšírime našu skládku o novú kazetu,“ vyslovil prianie. Napokon toto zvýšenie daní MsZ schválilo.

Znova obedy pre seniorov
Primátor mal pozitívnu správu pre seniorov. Od februára by sa znova mohli stravovať v školských jedálňach na troch určených základných školách. Poslanci schválili zvýšenie poplatkov za obedy pre dôchodcov, ktorí sa stravujú aj v priestoroch Malometrážnych bytov a v Michalovskom Domove seniorov. Finančná spoluúčasť mesta je však naďalej významná. Plénum schválilo aj rozpočet mesta na tento rok, ktorý je vyrovnaný. Zastupiteľstvo schválilo aj rozpočet technických a záhradníckych služieb mesta a mestského kultúrneho strediska. Na pretras prišli aj iné body.

Ján Čúrny

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com