Št. júl 18th, 2024

Do prvých ročníkov na stredných školách v Košickom kraji bude môcť v budúcom školskom roku nastúpiť spolu 6487 deviatakov. Košický samosprávny kraj (KSK) zverejnil najvyššie možné počty žiakov, ktoré môžu jednotlivé školy prijať.

KSK zároveň informoval, že tento rok oproti minulým nastalo niekoľko zmien a účinnosť nadobudla vyhláška, ktorá pre samosprávne kraje predstavuje “barličku” pri rozhodovaní. “Až 70 percent kritérií, podľa ktorých sú prideľované jednotlivým študijným a učebným odborom počty žiakov na prijatie, určuje ministerstvo školstva. Ďalších 30 percent prideľuje župa,” uviedol predseda kraja Rastislav Tnka.

Ministerstvo po prvý raz stanovilo aj počty novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania pre stredné odborné školy. “V tejto oblasti dostal Košický samosprávny kraj úlohu prerozdeliť 1141 žiakov, čo je najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Bolo zaujímavé vidieť poradie stredných škôl v Košickom kraji, ktoré vzniklo po sčítaní všetkých bodov hodnotiacich kritérií. Dalo nám to jasnejší obraz o úrovni stredných škôl v našom kraji,” konštatoval Trnka.

Ministerstvo školstva podľa kraja špecifikovalo pre každý typ školy osobitné kritériá. Napríklad pri gymnáziách boli hodnotené výsledky externej maturitnej skúšky alebo podiel absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Pri stredných odborných školách zas prihliadalo na spoluprácu školy so zamestnávateľmi a aj zamestnanosť absolventov. Špecifické kritériá mali aj konzervatóriá, športové školy či školy umeleckého priemyslu. KSK pri určovaní počtov žiakov na prijatie prihliadal na výsledky z celoslovenských a medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu žiakov. “Zavážilo i to, či sa stredná škola zapája do medzinárodných projektov a medzinárodných programov, prípadne či zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny,” oznámil kraj.

Odbor školstva Úradu KSK uskutočnil pracovné výjazdové stretnutia v regiónoch Michalovce, Trebišov, Rožňava a Spišská Nová Ves, kde o budúcom nastavení prijímania prvákov komunikoval priamo so zamestnávateľmi a aktérmi, ktorí majú vplyv na odborné vzdelávanie a prípravu v regióne.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com