Ut. máj 28th, 2024

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad v Michalovciach. K dispozícii je 812 kusov paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely. 

Použité môžu byť na zaistenie základných potrieb obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Tento tovar bol zaistený pre podozrenie, že ide o falzifikáty, neoprávnene označené ochrannou známkou. V zmysle zákona je ho možné poskytnúť  iba: Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckym zariadeniam. Taktiež neziskovým organizáciám alebo iným právnickým osobám, ktorá nie sú podnikateľmi. Podmienkou je, aby počas najmenej jedného kalendárneho roka tieto osoby poskytovali starostlivosť v sociálnych inštitúciách. Palety  je možné použiť napr.,  na vykurovanie priestorov. Vyššie uvedené subjekty  môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie paliet v termíne do 10.januára 2023 na písomnú adresu michalovského Colného úradu. V žiadosti je nutné, okrem základných údajov uviesť aj počet paliet,  spôsob využitia a miesto vykládky alebo  miesto konečnej spotreby.

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com