Pi. jún 14th, 2024

„Východ Slovenska potrebuje kvalitnú infraštruktúru ako soľ,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť, ktorý sa na východ Slovenska chystá aj tento týždeň. A ako rodený Humenčan dodáva: „Tak ako aj v iných mestách po celom Slovensku, aj v Humennom som vždy dal len také slovo chlapa, aké sa dalo zrealizovať. V rámci dvoch rokov sú mnohé projekty dokončené a na mnohých, ktoré zlepšia cestnú a železničnú infraštruktúru, sa pracuje. Za veľký kus práce sa chcem poďakovať tiež poradcom ministerstva dopravy, ktorí pôsobia v jednotlivých regiónoch.“

… z hľadiska realizovaných projektov treba prioritne spomenúť inkriminovaný úsek cesty medzi Humenným a Belou nad Cirochou, ktorý nespĺňal požiadavky aktuálnych noriem.

Áno, ide o najväčší projekt opráv ciest I. triedy, ktorý je naplánovaný na štyri roky, a ktorý odštartovala Slovenská správa ciest (SSC) na jar v roku 2021. Opravy prebiehajú vo všetkých samosprávnych krajoch, najrozsiahlejšie sa uskutočnili v Banskobystrickom kraji a teší ma, že v rámci týchto opráv sa uskutočnili aj opravy ciest v Humennom. Čo sa týka samotnej rekonštrukcie vozovky, tá pozostávala z frézovania asfaltového podkladu, pokládky nového krytu vozovky, spevnenia krajníc, výškovej úpravy uličnej vpuste a poklopov. Zlepšila sa jej prevádzka, životnosť a zvýšila bezpečnosť pre vodičov.

V závese nie sú ani chodci. Konečne sa rekonštruovali chodníky a zábradlie na nadjazde a moste cez rieku Laborec.

Chodníky a zábradlie na nadjazde čakali na rekonštrukciu od svojho vybudovania, ktoré bolo ešte v roku 1977! Veľmi sa teším, že sú bezpečnejšie. Opravené už slúžia obyvateľom mesta. A chcem sa poďakovať aj vodičom, že boli počas nevyhnutnej opravy trpezliví a ohľaduplní. Tento projekt je výsledkom ukážkovej spolupráce samosprávy a Slovenskej správy ciest.

Treba povedať, že dlhodobým problémom bolo aj železničné priecestie v Humennom, ktoré malo nevyhovujúci technický stav konštukcií.

Dôvodom rekonštrukcie bol naozaj dlhodobo nevyhovujúci technický stav železničných konštrukcií. Ich životnosť sa síce v roku 2018 predlžila výmenou náhradných dielov, ale keďže železničné priecestie je súčasťou jednej z najvyťaženejších križovatiek v meste, museli sa vymeniť za nový typ.

Keď sme pri železničnej doprave, v tomto prípade sa podaril unikát: Vo výstavbe je stredisko technicko-hygienickej údržby, ktoré zabezpečí čistotu vlakov pod jednou strechou.

Humenné sa môže tešiť na takmer tridsaťmiliónovú investíciu, ktorá zabezpečí až 57 pracovných miest. Len investície a pracovné miesta zabezpečia, aby ľudia masovo z východu neodchádzali. Stredisko technicko-hygienickej údržby (THÚ) prinesie zvýšenie kvality čistenia, údržby, technických kontrol a opráv vlakových súprav a zlepší pracovné podmienky zamestnancov. Humenné bolo a je dôležitým uzlom východnej časti železničnej siete Slovenska a železničná infraštruktúra sa tu aj vďaka stredisku THÚ bude rozvíjať ďalej. Chceme viac ľudí vo vlakoch a menej ľudí v autách. Na ministerstve dopravy a výstavby sa zasadzujeme o to, aby koľajová doprava poskytovala moderné služby a odľahčia cesty. Verím, že aj vďaka stredisku THÚ bude Humenné prosperovať. To si ako rodený Humenčan želám
z celého srdca najviac.

Intenzívne sa pracuje aj na elektrifikácii trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Projekt elektrifikácie Bánovce – Humenné je vlajkovým projektom Plánu obnovy a odolnosti. Ide o významnú stavbu, ktorá napomôže zlepšiť kvalitu životného prostredia. Moderná trať umožní nasadiť moderné súpravy a vozne, skráti čas prepravy a poskytne vyšší komfort cestovania. Začiatok realizácie sa očakáva v druhej polovici roku 2023.V Humennom sa v budúcnosti ráta aj s výstavbou centra riadenia dopravy.

Tesne pred realizáciou sú aj okružné križovatky a cyklomost. Kedy vidíte naplnenie týchto projektov?

Priebežný jazdný pruh na Staničnej v Humennom, po ktorom sa roky volalo už nie je v nedohľadne. Predmetnú križovatku pripravuje mesto do vydania stavebného povolenia, momentálne sa pracuje na dokumentácii, prebiehajú procesy schvaľovania. Čo sa týka križovatky Jasenovská, Sninská, Štefánikova, SSC prevzala dokumentáciu a doklady od mesta. Verím, že budúci rok sa vypracujú dokumenty k stavebnému povoleniu a Humenné tak bude opäť bližšie k lepšej dopravnej situácii.

A cyklomost?

Humenné už začalo s budovaním lávky pre peších a cyklistov cez rieku Laborec. Radnica na jeho vybudovanie získala prostriedky z európskych zdrojov, ktoré pokryjú väčšinu výdavkov. Čoraz viac Humenčanov využíva bicykel ako dopravný prostriedok, s ktorým jazdí do školy alebo do práce. K tomu, aby ich trasy boli bezpečné, je potrebné budovať cyklistickú infraštruktúru. S primátorom diskutujeme o príprave a realizácii ďalších cyklochodníkov financovaných z Plánu obnovy. Diane okolo všetkých dopravných projektov intenzívne sledujem a aj moja pracovná cesta, ktorá bude na východe Slovenska tento týždeň, ôsmeho decembra, sa bude týkať realizácie významných projektov mesta.


Mária Miková

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com