So. apr 20th, 2024

Hlavnými výzvami dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023 je pokračovať v nástrojoch na zlepšenie humanitárnej situácie občanov Ukrajiny zasiahnutých vojnou, rovnako tak pokračovanie rozvojových a programových aktivít pomáhajúcich v partnerských krajinách čeliť globálnym krízam. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) ako gestor oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR uvádza, že kľúčovým nástrojom dvojstrannej rozvojovej spolupráce je naďalej poskytovanie dotácií realizované prostredníctvom výziev Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). “V roku 2023 sú prostriedky určené na rozvojové projekty v troch programových krajinách (Gruzínsko, Keňa, Moldavská republika) a na humanitárne projekty na Ukrajine a Blízkom východe,” spresňuje rezort diplomacie.
Avizuje tiež, že Slovensko sa bude výraznejšie zapájať do realizácie rozvojových projektov finančne podporených z nástrojov EÚ najmä prostredníctvom mechanizmu delegovanej spolupráce, ako aj zapájaním sa do iniciatív Team Europe.
MZVEZ tiež pripomína, že v roku 2023 sa očakáva zavedenie do praxe jedného z nástrojov rozvojovej spolupráce v portfóliu Eximbanky SR, ktorým je poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru. “Tento nástroj by sa mal stať stálou súčasťou ODA SR a výraznou mierou prispievať k zapájaniu podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce a k mobilizácii súkromných zdrojov,” vysvetľuje ministerstvo.
Upozorňuje tiež, že dôležitou výzvou v domácich podmienkach zostáva zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid. “Veľkou príležitosťou na propagáciu aktivít ODA SR budú oslavy 20. výročia založenia SlovakAid, ktoré sa uskutočnia v prvej polovici roka 2023,” dodáva MZVEZ.
Informuje, že indikatívna alokácia pre oficiálnu rozvojovú pomoc na rok 2023 je vo výške 7.133.793 eur.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com