St. júl 17th, 2024

Pri objasňovaní regionálnej histórie o artefaktoch a dejoch minulosti trocha inak.

Zážitkový vzdelávací cyklus pre školy O artefaktoch a dejoch minulosti trocha inakprebieha v rámci dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám… Vzdelávací cyklus prednášok, výstav, diskusií a praktických aktivít je určený školskej mládeži všetkých vekových kategórií žiakov základných a stredných škôl a žiakov v školských kluboch.

Vzdelávacie podujatia v disciplínach geológia, etnografia, história a archeológia prebiehajú od 2. novembra do 9. decembra 2022 v čase od 8. do 11. hodiny, v poobedňajšom čase pre žiakov v školských kluboch od 13. do 15. hodiny. Pre jednotlivé vekové kategórie žiakov základných a stredných škôl ponúka múzeum  štyri vzdelávacie okruhy s dôrazom na regionálne aspekty prírodných pomerov, významné udalosti  najstaršej i novšej regionálnej histórie a spoznávanie a upevňovanie prvkov tradičnej regionálnej kultúry.

Výber vzdelávacích tém, doplnený o  praktické činnosti s pramennými informáciami, múzejnými zbierkovými predmetmi  a ukážkami múzejných a vedeckých postupov, dopĺňa školské osnovy v odboroch prírodoveda, biológia, geológia a environmentálna výchova, národopis,  regionálna kultúra a dejepis so zameraním na najstaršiu a novšiu históriu regiónu.  V rámci prezentácie geologického vývinu regiónu majú žiaci možnosť spoznať vznik regionálneho fenoménu – marmarošských diamantov,  najmladší žiaci si zábavnou formou ozrejmia pojmoslovie tradičného remeselného života našich predkov, dejepisné disciplíny ponúkajú hlbší ponor do problematiky pravekého osídlenia regiónu i bojových udalostí prvej svetovej vojny v regióne.

Podujatie je koncipované ako interaktívne spoznávanie regionálnej histórie a tradičnej kultúry  s možnosťou učiť sa vlastnou aktivitou, prirodzenou schopnosťou spoznávať, skúmať a kriticky vyhodnocovať získané informácie. Základným princípom objektového učenia v múzeu je kombinácia  aktívneho učenia a osobného porozumenia. Preto objektové učenie v múzeu ako vyššia forma múzejného vzdelávania  stavia na jedinečnosti autentických múzejných zbierok a informáciách súvisiacich so zbierkami. Snahou múzejného projektu objektového učenia je budovať školám v múzejných priestoroch  odbornú a kreatívnu platformu k prehlbovaniu školských poznatkov a vytvárať žiakom prostredie k proaktívnemu štúdiu.

Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com