Pi. máj 24th, 2024

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že na oznámenie sumy dôchodku z cudziny majú čas do 4. novembra 2022.

Pre zjednodušenie tohto procesu si Sociálna poisťovňa už tradične pre dôchodcov pripravila aj elektronický formulár. Dôležité je vyplniť ho a odoslať do tohto termínu aj preto, aby tzv. 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Poberateľ dôchodku, ktorému by sa vyplatil vo vyššej sume, je zo zákona povinný vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená.

E-formulár pre oznamovanie dôchodku z cudziny

Postup na oznámenie sumy dôchodku z cudziny je pohodlný, bez potreby osobnej návštevy pracoviska Sociálnej poisťovne. Je potrebné použiť už známy eFormulár, ktorý je už v súčasnosti dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Jeho použitie je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí eFormulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a eFormulár odoslať Sociálnej poisťovni. S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom (cez Formulár pre otázky). Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne – zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo +421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599. Seniori, ktorí dostávajú dôchodky len zo Sociálnej poisťovne, nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, sumu dôchodku im vypočíta a zašle v ich obvyklých decembrových výplatných termínoch automaticky, bez osobitnej žiadosti. Poberateľom dôchodku, ktorí budú mať v decembri 2022 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku, teda viac ako 1,44 miliónu poberateľom dôchodku, Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok automaticky spolu s ich dôchodkom. Suma tzv. 14. dôchodku je v decembri 2022 najviac 210,00 eur a najmenej 35,00 eur. Bude predstavovať 70 % zo sumy 13. dôchodku, ktorý dostali vyplatený v predstihu v júli tohto roka. Presnú sumu tzv. 14. dôchodku si môžu seniori zistiť v predstihu, a to z kalkulačky Sociálnej poisťovne, ktorá bude čoskoro dostupná na webovom sídle Sociálnej poisťovne.


Mgr. Peter Zubaľ, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Humennom

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com