Po. jún 24th, 2024

Vyše 60-ročné objekty prešli kompletnou rekonštrukciou. Finančné zdroje Prešovského samosprávneho kraja (PSK) umožnili rekonštrukciu ďalších mostných objektov, tentoraz v okrese Snina. Opravený je vyše 60-rokov starý most za obcou Príslop a mostný objekt pred Uličom. Kraj do ich rekonštrukcie preinvestoval takmer 215-tisíc eur.

Takmer 123-tisíc eur investovala krajská samospráva do rekonštrukcie mosta ponad Ruský potok, ktorý sa nachádza za odbočkou na obec Ruský Potok, resp. pred Uličom. Objekt s dĺž-kou deväť metrov rovnako vykazoval poruchy na spodnej časti aj nosnej konštrukcii, poškodené boli aj obklady svahov a dno koryta. V rámci prác sa tu okrem iného vybudovali nové rímsy zo železobetónu vrátane izolácie, koryto sa upravilo prostredníctvom lomového kameňa, zhotovilo sa obslužné schodisko, osadili zábradľové a cestné oceľové zvodidlá. V okrese napreduje projekt Modernizácie cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny svojou II. etapou. Tá plynulo nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie 8,3 km úseku medzi Stakčínom a Uličom ukončenú v roku 2021. Výsledkom zavŕšenia projektu bude oprava ťahu smerom na Ulič ako jedného celku.

II. etapa sa konkrétne týka rekonštrukcie 3,3 km úseku Topoľanská križovatka – Kolbasov – križovatka Ruský Potok. Kraj ju rovnako ako prvú realizuje vďaka zdrojom EÚ, programu ENI, pričom náklad stavby predstavuje vyše 1,1 miliónov eur.

Celkové investície do skvalitnenia cestnej infraštruktúry v okrese Snina predstavujú za obdobie 2018 – 2022 približne 3,8 miliónov eur. Hotové a zazmluvnené sú rekonštrukcie a opravy 39 kilometrov ciest a 6 mostov.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com