ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Dnes slávi krásne životné jubileum – 70 rokov – mitr. prot. Mikuláš Petrovka, duchovný správca PCO Ladomirov a PCO Jalová.

Aj naša redakcia sa pridáva ku gratulantom.

Mnohaja i blahaja lita!