Pi. jún 14th, 2024

Už takmer dva a pol roka mesto Michalovce nezabezpečuje stravovanie pre seniorov v jedálňach základných škôl. Toto opatrenie urobilo pred časom kvôli pandémii koronavírusu. No a hoci sú v súčasnosti uvoľnené takmer všetky opatrenia, od svojho rozhodnutia z finančných dôvodov neustúpilo.

Predtým seniori buď priamo obedovali alebo si brali stravu z jedální troch základných škôl – I., IV. a VII. Už sa začal nový školský rok, no stravovanie dôchodcov v týchto jedálňach naďalej neprebieha. Ide totiž o to, že mesto sa výraznou mierou podieľa na financovaní stravovania tejto vekovej skupiny. Zdražovanie spôsobené infláciou neobišlo ani výšku poplatku za stravovanie. Tým pádom sa podstatne zmenila aj výška finančnej spoluúčasti mesta „Ak by mesto uviedlo do prevádzky aj stravovanie seniorov na základných školách, bolo by potrebné navýšiť príslušnú rozpočtovú položku o ďalších približne 20-tisíc až 25-tisíc eur. Na to nie sú voľné finančné zdroje,“ vysvetlila vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mgr. Mária Stričková. Pred pandémiou sa cudzí stravníci v seniorskom veku mohli stravovať aj v jedálni Michalovského Domova seniorov na Hollého ulici. „Vedenie tohto zariadenia dlhodobejšie nepočíta s varením a vydávaním stravy pre externých dôchodcov. Neustále totiž pretrváva riziková infekčná situácia. V súčasnosti je tam zaznamenaná ďalšia vlna ochorenia Covid 19. Vnútorný krízový plán zariadenia v takejto epidemiologickej situácii neumožňuje poskytovanie stravy pre spomínanú skupinu seniorov“ pokračovala M. Stričková. Pre všetky spomínané okolnosti tak prišlo o možnosť stravovania zhruba 200 seniorov. V súčasnosti ľudia v dôchodkovom veku môžu obedovať len v jedálni Malometrážnych bytov na Ulici Obrancov mieru, ktorá však má tiež svoju určenú kapacitu. Nemôže prijať každého dôchodcu, ktorý o obedy prejaví záujem. Od júna sa zvýšila celková výška poplatku za jeden obed na 3,90 eur. Samospráva pre udržanie stravovania seniorom nezvýšila poplatky za obedy. V dôsledku zdražovania bola nútená zvýšiť svoju finančnú spoluúčasť v rámci spolufinancovania týchto obedov. No a to až o- 16 tisíc 500 eur, a to do konca tohto kalendárneho roka. Tento fakt sa premietol aj do zmeny rozpočtu, ktorú na konci augusta schválili poslanci mestského zastupiteľstva.
V praxi to vyzerá tak, že mesto platí za jeden obed sumu až 3,10 eur, senior iba 80 centov, a to v prípade, keď senior poberá dôchodok do 300 eur. Pri výške dôchodku od 301 do 450 eur senior platí 1,50 eur. Pri výške penzie od 451 do 550 eur platí 2 eurá. A ak má dôchodok vyšší ako 550 eur, tak si obed platí v plnej výške. „Mesto chce pomôcť prekonať seniorom súčasné všestranné zdražovanie potravín, energií, bývania a iných položiek. Preto celé zvýšenie cien obedov prevzalo na seba,“ konštatovala. Ako je známe, štát rieši dôsledky zdražovania na úkor samospráv, ktorým odčerpáva zdroje na údržbu a rozvoj škôl, domovov sociálnych služieb, jedálni či výstavbu ciest. Nárast cien energií a palív, dopady covidu a ďalšie faktory spôsobili, že mestá a obce prišli o nemalé množstvo financií. Udržať služby obyvateľstvu aspoň na takej úrovni ako doteraz je prakticky nemožné.

(janč)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com