So. apr 20th, 2024

Donedávna mali chodci a vodiči v Michalovciach výhrady voči výkopovým prácam na chodníku na Štefánikovej ulici, ale aj voči rozkopanej časti cesty na Švermovej ulici. Nevedeli totiž, ktorá spoločnosť tieto práce realizovala a prečo boli potrebné. Mnohí si mysleli, že je za tým firma spoločnosť, dodávajúca teplo do michalovských domácností. No nebola to pravda.

Výkopové a následne opravné práce zabezpečila distribučná spoločnosť najväčšieho dodávateľa zemného plynu na Slovensku. Realizoval ich zmluvný dodávateľ. Na Štefánikovej ulici rozkopal časť chodníka pri Základnej umeleckej škole. Chodci boli nútení obchádzať toto miesto, čo mnohých znervóznilo. Práce však jednoznačne mali svoje opodstatnenie. „Na Štefánikovej ulici sa podarilo lokalizovať dve miesta úniku plynu. Rozkopávka prebiehala v zložitých podmienkach. Chodník je totiž tvorený asfaltom a hrubým betónom. Dodávateľ zistil únik plynu v dutom priestore pod betónom. Zároveň objavil koróziou poškodené časti plynovodu. Únik odstránil v zmysle predpisov, a to privarením záplat,“ uviedol manažér externej komunikácie spoločnosti Milan Vanga. Aj na ulici J. Švermu pri obytných blokoch na Sídlisku Západ dodávateľská firma zistila dva úniky plynu, ktoré urýchlene odstránila. „V jednom prípade opravou zvaru, v druhom prípade výrezom oceľového potrubia. Bolo nahradené plastovým potrubím. Pri oprave výrezom bola nutná zložitejšia príprava materiálu a technológie na opravu. Vzhľadom na stiesnené podmienky a prácu na ceste si oprava vyžiadala dočasné prerušenie distribúcie plynu do 55 odberných miest,“ konštatoval. Pri opravách plynovodov dodávateľská firma vynaložila všetko úsilie na to, aby ich v rámci technických možností čo najviac urýchlila. „Našu spoločnosť mrzí, že bola nútená dočasne zasiahnuť do komfortu obyvateľov a vzhľadu mesta. Okamžité opravy však boli nevyhnutné pre bezpečnosť obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku,“ povedal hovorca. Zákon o energetike zaväzuje spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v takom stave, aby dodávky plynu do domácností boli bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaných činností zmluvný dodávateľ potom zabezpečuje odstránenie zistených porúch.

(janč)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com