CYKLOLÁVKA STÁLE ČAKÁ NA ODPOVEĎ

Nové premostenie rieky Laborec pre peších a cyklistov, resp. „cyklolávka“ má byť vybudované v riečnom kilometri 66,55 s dĺžkou premostenia 76,50 m vrátane vybudovania prislúchajúcej infraštruktúry – chodníkov pre chodcov a cyklistov na uliciach Štefánikova a Jasenovská.