ZANEDBANÉ MESTSKÉ BUDOVY

Mesto Michalovce vlastní aj objekty, ktorých vnútorné priestory prenajíma súkromným firmám a podnikateľom. Ich vonkajšia podoba za veľa nestojí.