STARENKA PODVODNÍKOVI „NALETELA“

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s prosbou o finančnú pomoc. Tak ako v tomto prípade, ktorým sa zaoberajú košickí kriminalisti.