POMÔŽTE SOCIÁLNE SLABŠÍM

Slovenská katolícka charita vyhlásila už 13.ročník zbierky školských pomôcok pre sociálne slabšie deti a študentov. Tradične sa zapojilo aj Charitatívno-sociálne centrum (CHSC) v Michalovciach.