Št. dec 1st, 2022

Vodné toky tvoria z okolitou prírodou jedinečný krajinný celok. Preto aj pri návšteve rybárskych revírov si pozorovateľ všíma nie len morfológiu samotného potoka, či rieky, ich čistotu a život pod vodnou hladinou, ale aj krásu okolitých lesov a krajiny.

adminpn

Od adminpn