MÁLO VYUŽITÝ OBJEKT

Už sedem rokov uplynulo v júni od čias, keď z objektu bývalého Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Michalovciach vyšli poslední študenti. Odvtedy je viac-menej nevyužitý. V súčasnosti slúži na humanitárne účely