BIO IBA NAOKO?

Pred začatím letnej turistickej sezóny sa biokúpalisko v Snine hrdilo viacerými novinkami, ktoré plánovalo spustiť. Relaxačný areál sa mal rozšíriť o nové atrakcie a na ceny vstupného sa mal vzťahovať nový systém zliav. To, čo však akosi komunikované nebolo, je fakt, že biokúpalisko sa postupne zmenilo na klasické kúpalisko.