ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM ZBYSTRITE!

Mesto Humenné v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove spúšťa od októbra Univerzitu 3. veku v meste Humenné. Záujemcovia o štúdium si môžu začať podávať prihlášky. Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity a Mesto Humenné otvára Univerzitu tretieho veku pre absolventov vysokých a stredných škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku.