So. jún 15th, 2024

V posledných troch školských rokoch vzhľadom aj na pandémiu koronavírusu COVID-19 sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil piaty ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Študenti absolvovali skoro trojtýždňovú pracovnú stáž v takomto zložení:

a) 32 študentov zo študijných odborov Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika bolo vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike,

b) 8 študentov zo štúdijného odboru Grafik digitálnych médií bolo vo firme FINIDR, a.s. v meste Český Tešín v Českej republike,

c) 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme VOP CZ, s.p. v meste Šenov u Nového Jičína v Českej republike,

d) 16 študentov zo štúdijného odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli v stojárskych firmách v okolí Fryčovíc, Ostravy a Havířova v ČR

Navyše sme v tomto ročníku mali aj dvoch študentov – absolventov odboru Elektrotechnika na dlhodobej stáži ErasmusPRO v trvaní 3 mesiacov vo firme AiNeuron, s.r.o. v meste Havířov v Českej republike.
Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v domácej krajine. Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v cudzom jazyku si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby im zároveň vykonávali aj monitoring.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXE a EUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Ing.Róbert Juhás riaditeľ školy

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com