Pi. jún 14th, 2024

„Naše európske virtuálne múzeum“ je názov medzinárodného projektu Erazmus+ financovaného s podporou Európskej Komisie, do ktorého sa zapojila SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Projekt je zameraný na strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, v rámci ktorého spolupracujú študenti a pedagógovia zo Španielska, Talianska, Portugalska a Slovenska vytváraním rôznych online a offline multimediálnych výstupov. Témou projektu je umenie, majstrovské diela a ich využitie pri tvorbe virtuálneho múzea. Cieľom projektu je pomôcť študentom lepšie pochopiť svoju vlastnú národnú identitu prostredníctvom umenia a jej význam v rámci Európy, uvedomiť si príslušnosť ku komunite na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Úlohou žiakov je predstaviť partnerským krajinám významné osobnosti z oblasti výtvarného umenia v rámci regiónu i celonárodného významu v kultúrno-historickom kontexte. Žiaci majú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, v práci s fotografiou, grafickým dizajnom, v tvorbe prezentácií a dokumentárnych videí, zlepšiť si zručnosti v oblasti digitálnej techniky. Výstupom projektu bude zorganizovanie medzinárodnej virtuálnej výstavy s 32 univerzálnymi majstrovskými dielami.

Vytlačené budú aj plagáty s reprodukciami umeleckých diel. Prvé pracovné stretnutie, ktorého cieľom bola príprava a administrácia projektu, sa uskutočnilo v španielskom San Clemente na pôde školy I.E.S. „Diego Torrente Pérez“. Ďalšia mobilita sa uskutočnila v Agrupamento de Escolas de Vendas Novas v Portugalsku, kde okrem návštevy hlavného mesta Lisabonu žiaci spoznávali významné prehistorické megalitické kromlechy v Almendres, pamiatky zapísané do svetového kultúrneho dedičstvaUNESCO v Évore. Súčasťou projektu boli workshopy zamerané na 3D technológie, fotografické súťaže, živé obrazy a sochy (living paintings and statues) a tvorba masiek na tradičný Carnival Parade.

Na Slovensku sme partnerov projektu privítali tradične chlebom a soľou a predstavili im krásy prírody a tradície Slovenska. Významnej osobnosti Zemplína – J. T. Moussonovi bol venovaný celý deň projektového stretnutia. Svetového predstaviteľa pop-artu so slovenskými koreňmi, Andyho Warhola, žiaci predstavili v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde okrem prehliadky múzea zároveň absolvovali aj workshop „blotted line“. Obidvoch umelcov a Marilyn Monroe naživo stvárnili žiaci našej školy odborov kaderník a kozmetik. Vďaka spolupráci s obidvoma múzeami sme mohli realizovať projektové aktivity priamo v ich priestoroch. Súčasťou programu bola návšteva Baziliky sv. Jakuba v Levoči, prehliadka historického centra a Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, kde bola z ľadu vytesaná Katedrála Santiaga de Compostela.

Edukačné aktivity boli zamerané na predstavenie školských systémov v jednotlivých krajinách a workshop z grafického dizajnu. V poradí štvrté projektové stretnutie sa uskutočnilo na pôde školy Liceo Scientifico Giacomo Ulivi v Parme v Taliansku. Žiaci zo všetkých štyroch krajín sa zúčastnili art workshopu a workshopu umeleckého maľovania. Navštívili galériu Accademia vo Florencii a v rámci exkurzie si pozreli historické skvosty tohto mesta ako aj nádherné priestory Boboli Garden. V Parme sme navštívili Duomo, Baptistery, Chiesa Steccata, Camera of San Paolo, Villa Manfredini a Teatro Regio Pilotta Museum. Príjemným spestrením projektového stretnutia bola návšteva národného parku 5 terre National Park na pobreží mora, kde sme zrelaxovali a nabrali sily do ďalších projektových aktivít. Zavŕšením projektových stretnutí bola mobilita v Španielsku v San Clemente.

Zaujímavá bola návšteva Valencie a prehliadka Múzea de Bellas Artes. Okrem kultúrnych podujatí mali žiaci možnosť spoznávať prírodné krásy národného parku v Las Majadas, a vidieť architektonické pamiatky charakteristické svojou ojedinelosťou v malebnom historickom mestečku Cuenca, ktoré je spojené aj s významným španielskym spisovateľom Miguelom de Cervantesom y Saavedrom. V San Clemente mali žiaci možnosť priamo sa zapojiť do vyučovacieho procesu, navštíviť v Madride jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí sveta Museo Nacional del Prado, ktoré sa pýši jednou z najväčších zbierok európskeho umenia na svete, je domovom diel mnohých španielskych i zahraničných umelcov. Projekt pomáha propagovať medzi študentmi prístup ku kultúrnemu dedičstvu participujúcich krajín s využitím nových technológií, zlepšiť u žiakov jazykové, umelecké a spoločensko-občianske kompetencie, stimulovať kreativitu v práci s virtuálnou realitou prostredníctvom aktívnych metód, naučiť starať sa o kultúrne dedičstvo, ktoré nás obklopuje a vážiť si ho, keďže je svedectvom našej minulosti, pomáha nám čeliť našej prítomnosti a rozvíjať budúcnosť mierového spolunažívania medzi národmi a kultúrami, podporujúc ducha integrácie EÚ.

Mgr. M. Hudymačová,Mgr. A.Raffáčová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com