So. jún 15th, 2024

Ňagov, Poľovnícke združenie (PZ) Laborec Medzilaborce v zmysle vlastných Stanov, uskutočnilo dňa 11.06.2022 dlho očakávanú Členskú schôdzu (ČS), ktorá sa konala na miestnom ihrisku obce Ňagov. Poľovníci sa tentokrát rozhodli uskutočniť ČS práve tu v prírode a nie v uzavretých priestoroch, nakoľko dvojročné obdobie pandémie ich donútilo dodržiavať hygienické opatrenia a nebola možnosť sa stretávať.

Tam nás už čakal starosta obce Ing. Vladimír Roháč, ktorý prítomným vysvetlil, že ihrisko je súčasťou kultúrno -spoločenského areálu a pozostáva z moderného multifunkčného ihriska postaveného pred dvoma rokmi s možnosťou ho spoločne využívať občanmi obce. Veľmi kladne hodnotíme postavené veľkokapacitné parkovisko, ktoré sme tento krát využili na poľovnícke účely. Ďalej povedal, že obec bude naďalej pokračovať vo zveľaďovaní uvedeného areálu a má veľké plány nakoľko je vo vlastníctve obce. O túto ČS zo strany všetkých členov bol veľký záujem, čo sa odzrkadlilo aj na prezenčnej listine, ktorá vykazovala vysoké percento samotnej účasti.

ČS režíroval predseda PZ p. Ján Čikovský, ktorý všetkých účastníkov privítal a oboznámil s predmetom rokovania. Po prednesení jednotlivých správ členmi výboru PZ sa ujal slova poľovnícky hospodár, ktorý písomnou formou predstavil novu koncepciu percentuálneho zastúpenia jednotlivých druhov poľovnej zvery v našom revíry. Ďalej navrhol jednotlivých členov na odlov srnčej a jelenej zveri, v zmysle Plánu chovu a lovu zveri na poľovnícku sezónu ktorý bol odsúhlasený OU Humenné, odborom pozemkového a lesného hospodárstva 2022/2023. Po schválení uznesenia sa predseda PZ, poďakoval všetkým členom za účasť a vyjadril presvedčenie, že všetky úlohy ktoré na ČS boli prijaté sa splnia do dôsledku, čo prispeje k skvalitneniu revíru. Druhá časť ČS, na ktorú sa všetci tešili, bola streľba zo vzduchovej zbrane, ktorá sa uskutočnila na futbalovom ihrisku. Plocha bola perfektne upravená, ale silný vie-tor sťažoval samotnú streľbu. Jeho smer bol nevyspytateľný a tak silný, že okolitá topoľová alej, ktorá ohraničuje jednu časť ihriska, sa pod vplyvom vetra veľmi ohýbala a hrozilo jej ulomenie.

Tento rébus museli strelci prekonávať, čo bolo veľmi náročné. Strieľalo sa na redukovaný terč diviak s oporou na vzdialenosti 25 metrov zo vzduchovej zbrane. Trafiť do stredu terča a jeho okolia za daných poveternostných podmienok bolo priam nemožné. Aj najlepším strelcom ich vystrelený brok „nekončil v ohni„ ako sa to prirovnáva a bežne používa v poľovníckej branži, pri chybnom výstrele na poľovnú zver. No i napriek veternému hendikepu vzišli víťazi. Po ukončení strelieb im boli odovzdané získané diplomy a vecné ceny.

Od skorého rána pravý poľovnícky guľáš rozvoniaval široko ďaleko. Uvarený guláš majstrom p. Petrom Čahojom s pomocníkmi a upečená pochúťka laci pečené, boli základom jedálnička. Tieto druhy pokrmov a konzumácia kvalitného destilátu snáď, pomohli zabudnúť všetkým poľovníkom na výsledky strelieb v týchto náročných podmienkach. Vrcholiaca príjemná nálada, spomínanie na zážitky prežité v revíri a prekrásne rusínske piesne a ich ozvena sa niesli nielen horou, ale aj celou dedinou do neskorej noci a všetci prítomní členovia PZ sa už vopred tešia na obdobné stretnutie o rok dúfajúc, že príroda im nadelí lepšie počasie pri streľbách.

              Ing. Hudák Gabriel                                          
adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com