So. máj 18th, 2024

Posledné zasadanie Mestského zastupiteľstva v Humennom pred letnými prázdninami sa nieslo v duchu zásadných zmien a rozhodnutí. To najdôležitejšie sa týkalo rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.

Hlavným dôvodom zadania Aktualizácie č. 2 Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky bola optimalizácia centrálneho zásobovania teplom pri zachovaní jeho bezpečnosti a hospodárnosti. Na základe prvotných inštrukcií ju vypracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rozsahu Metodického usmernenia pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky, vydaného Ministerstvom hospodárstva SR.
Na minulotýždňovom, 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, sa poslanci zaoberali materiálom pre vybrané územie Sídlisko pod Sokolejom.

„Aktualizáciu riešime prakticky od roku 2021, viackrát som sa zúčastnil na zasadnutiach vlády, absolvoval som niekoľko stretnutí so Slovenskou informačnou a energetickou agentúrou, Ministerstvom hospodárstva, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali zvýšenie ceny tepla v našom meste. Rozhodnutím mestského zastupiteľstva sme znížili cenu tepla pre obyvateľov o 15%, teraz je dopracovaná Aktualizácia č. 2. Aj v náročných energetických časoch sa chceme pohnúť vo výrobe tepla ďalej. Legislatíva len veľmi ťažko umožňuje odpájanie sa od účinného Centrálneho zdroja tepla. Určité výnimky existujú, len keď do výroby tepla vstupujú alternatívne energetické systémy,“ povedal primátor mesta Humenného Miloš Meričko.


Spomínané Sídlisko pod Sokolejom je zásobované teplom z centrálneho zdroja tepla (CZT) Chemes, a.s. Humenné. Tak ako v mnohých ďalších prípadoch, aj v tomto je technický stav horúcovodného napájača priam katastrofálny.

„Súčasné podielové straty počas sledovaného obdobia násobne prekročili úroveň najvyššej povolenej straty 8%, ktorá je akceptovateľná pri prevádzke horúcovodných rozvodov tepla. V roku 2019 predstavovali 18,6%, v roku 2020 už 18,3% a v roku 2021 to bolo 17,6%. Vo finančnom vyjadrení pri aktuálnej cene tepla 115,17 eur a nadnormatívnej strate tepla 1 352 MWh to znamená každoročnú stratu 155 714 eur bez DPH,“ uviedol Slavomír Cifra, generálny riaditeľ SIEA.
Ako uviedlo mesto na svojej stránke po zasadnutí, existujú 43 alternatívy rozvoja súčasného stavu zásobovania teplom sú pre Sídlisko pod Sokolejom.

  1. Rekonštrukcia a modernizácia súčasných sústav tepelných zariadení (celkové náklady: 2,8 mil. eur; modelovaná cena tepla: 115,73 E/MWh)
  2. Výstavba nového CZT – kotolne na biomasu a jeho napojenie na súčasnú sústavu tepelných zariadení na Sídlisku pod Sokolejom (celkové náklady: 10,3 mil. eur; modelovaná cena tepla: 106,55 E/MWh)
  3. Výstavba nového CZT – KVET zariadenia (kombinovaná výroba elektriny a tepla) a jeho napojenie na súčasnú sústavu tepelných zariadení na Sídlisku pod Sokolejom (celkové náklady: 8,7 mil. eur; modelovaná cena tepla: 119,20 E/MWh)
  4. Výstavba nového CZT – plynovej kotolne a jej napojenie na súčasnú sústavu tepelných zariadení na Sídlisku pod Sokolejom (celkové náklady: 5,5 mil. eur; modelovaná cena tepla: 91,57 E/MWh)

Koncepcia posudzuje súčasnú situáciu zásobovania teplom, spracúva a analyzuje bilančné údaje, formuluje alternatívy rozvoja sústav tepelných zariadení, ekonomicky a environmentálne vyhodnocuje navrhované alternatívy a poskytuje odporúčanie pre ďalší rozvoj vybraného územia mesta Humenné (Sídlisko pod Sokolejom) v oblasti tepelnej energetiky. Aktualizácia č.2 Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky bola poslancami schválená jednohlasne.


Súčasťou zasadnutia bolo aj schválenie udelenia tohtoročných ocenení mesta Humenné. Čestné občianstvo in memoriam získal dlhoročný mestský poslanec Ivan Hopta. Držiteľkou ceny mesta sa stane novinárka, publicistka a prekladateľka Anna Šimkuličová, rovnaká cena in memoriam patrí staviteľovi a fotografovi Robertovi Spielmannovi a cena dobrovoľník mesta rehoľnej sestre Tadei – vlastným menom Marianne Petrovčinovej, ktorá sa ako jedna z prvých dobrovoľníkov Červeného kríža aktívne a nezištne zapojila do dobrovoľníckej pomoci počas vojnového konfliktu na Ukrajine.

Tomáš Mácha

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com