Ut. máj 28th, 2024

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov je prekvapený z postoja nemeckého obchodného reťazca LIDL. Ten podľa informácií od viacerých súčasných dodávateľov odmietol pekárom akceptovať zvýšené odbytové ceny s odôvodnením, že podľa ich analýz nie je žiadny dôvod na úpravu cien. V cenách na pultoch za chlieb či pečivo má pritom už v súčasnosti zarátané značné obchodné prirážky.

„Na jednej strane sa pekári
z médií dozvedeli o „Deklarácii o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stability pot-ravín“, ktorá vznikla na pôde Ministerstva pôdohospodárstva v spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu, ktorej členom je aj LIDL. Na strane druhej tá istá spoločnosť LIDL – obchodník s najvyššími tržbami spomedzi všetkých obchodných reťazcov na Slovensku explicitne odmietol oprávnenú požiadavku niektorých dodávateľov chleba a pečiva o navýšenie odbytových cien. Takýto postoj je v úplnom rozpore so spomínanou Deklaráciou. Pekári len nepredávajú, ale reálne potraviny vyrábajú a na to potrebujú suroviny, energie a samozrejme zamestnancov. Každý vidí ako sa vyvíjajú ceny pšenice, olejov, plynu či pohonných hmôt. Pekári nemajú inú možnosť, ako tieto nárasty cien vstupov premietnuť do odbytových cien. Postup najväčšieho obchodného reťazca na Slovensku považujeme za cielenú snahu o likvidáciu pekární v regiónoch na Slovensku,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Slovenský reťazec LIDL už v roku 2020 dosiahol tržby presahujúce 1,5 miliardy eur. Aj keď ide o jeden obchodný reťazec, jeho tržby sú ročne až trojnásobne väčšie ako tržby celého sektora výroby pečiva a múčnych výrobkov dohromady. Už viac ako 10 rokov mu pritom rastú zisky, dokonca počas prvého pandemického roku 2020 jeho čistý zisk stúpol o 13 percent na 126 miliónov eur.
„Sme naozaj zaskočení, že tak úspešný obchodný reťazec, ktorý všade hovorí o spoločenskej zodpovednosti má záujem zlikvidovať lokálnych slovenských pekárov. Spoločenská zodpovednosť totiž nie je len
o tom, že niekto sadí stromčeky a predáva ryby z certifikovaného chovu. Je to predovšetkým o slušných, korektných a vzájomne prospešných vzťahoch s lokálnymi výrobcami potravín. LIDL sa na Slovensku k domácim výrobcom potravín správa inak ako sa správa k svojim dodávateľom v Nemecku. Veríme preto, že LIDL prehodnotí svoje stanovisko a pochopí, že pekárom ide len o to, aby mohli dodávať za oprávnené ekonomické náklady a vyplácať mzdy tisíckam zamestnancov, živiteľom tisícov rodín po celej krajine,“ vysvetlil Milan Lapšanský.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com