So. máj 18th, 2024

Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji upadol aj počas roka 2021. Pandémia ochorenia COVID-19, vznik nových mutácií, núdzový stav a nariadenia vlády, ktoré sa týkali každej oblasti ekonomického a spoločenského života, ochromili mnohých poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu. Návštevnosť Prešovského kraja sa
v minulom roku znížila takmer vo všetkých smeroch.

Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji, dosiahol počas roka 2021 hodnotu 526 785. V praxi to znamená prepad návštevnosti oproti roku 2020 o 19,5 % a oproti nepandemickému roku 2019 až o 52,5 %. „Od vzniku našej organizácie sme ešte takéto nelichotivé štatistiky nezaznamenali. Tieto čísla potvrdzujú, ako pandemické obdobie tvrdo zasiahlo odvetvie cestovného ruchu. Predchádzajúci rok predčí, v negatívnom slova zmysle, kritický rok 2020,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Najvýraznejší pokles zaznamenal Prešovský kraj medzi zahraničnou klientelou. Kým v roku 2019 zavítalo do Prešovského kraja 320 214 zahraničných návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení, v roku 2020 to bolo už len
151 002 a v predchádzajúcom roku tento údaj klesol na číslo 86 716. Počet domácich turistov sa tiež znížil, oproti roku 2020 o 12,6 % a roku 2019 o 44,2 %. „Prešovský kraj dlhodobí patrí medzi najviac navštevované regióny domácimi návštevníkmi. Malou náplasťou môže byť nárast počtu domácich počas letných mesiacov, ktorí udržali návštevnosť v zdravých hodnotách,“ dopĺňa Janoško.


S úbytkom návštevníkov súvisí aj pokles počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach.
V minulom roku prenocovalo v Prešovskom kraji 1 698 428 návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení, z ktorých tvorili domáci turisti 86 %. Celkovo však počet prenocovaní klesol oproti roku 2020 o 21 % a ešte výraznejšie oproti roku 2019 o 50 %. Návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach v priemere 3,2 noci.
Zaujímavým ukazovateľom je počet ubytovacích zariadení, ktorý v roku 2021 narástol o 82 na celkový počet 906.
V tejto súvislosti vzrástol aj počet lôžok o 15 % oproti roku 2020. Priemerná cena za ubytovanie bola v roku 2021 30,3 € za noc.


Zrealizované aktivity
Rok 2021 bol znovu opäť veľkou skúškou pre odvetvie cestovného ruchu, o čom svedčia aj čísla návštevnosti Prešovského kraja. KOCR Severovýchod Slovenska sa snažila využiť všetky formy marketingu a propagácie, aby podporila turizmus v regióne, v ktorom pôsobí. Potenciálnych návštevníkov Prešovského kraja sme sa snažili osloviť rôznymi formami, v offline, ako aj online marketingovom prostredí. Sme presvedčení, že naše projekty, kampane a produkty cestovného ruchu boli lákadlom na návštevu jednotlivých bodov záujmu,“ opisuje aktivity predchádzajúceho roka Janoško.
Cestovný ruch sa v uplynulých dvoch rokoch musel prispôsobiť pandemickej situácii. Návštevníci si však našli spôsob, ako cestovať a to vo forme rozvíjajúcej sa individuálnej turistiky. KOCR Severovýchod Slovenska zrealizovala v roku 2021 množstvo investícii do turistickej infraštruktúry a to vo forme obnovených altánkov, ohnísk, lavičiek, náučných chodníkov, cyklotrás, trás pre peších, cykloznačenia, stojanov na bicykle a pod.
„V týchto aktivitách by sme radi pokračovali aj v tomto roku. Musíme však opäť čeliť novým výzvam, ktoré so sebou priniesla vojna na Ukrajine. V tejto dobe nevieme predikovať, aké negatívne následky bude mať prílev utečencov na návštevnosť Prešovského kraja. Postupnou systematickou prácou sa budeme snažiť o udržanie si domácej návštevnosti a prinavrátenie tej zahraničnej, čo môže prispieť k reštartu a vráteniu sa k ubytovacím štatistikám z roka 2019. Verím, že práca našej organizácie tomu výrazne napomôže a v roku 2023 sa opäť budeme tešiť z nárastu návštevnosti Prešovského kraja,” uzatvára Janoško.

  • Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
    ** Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.
    Mgr. František Baláž, marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska
adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com