Ne. júl 14th, 2024

Členovia Folklórneho súboru Zemplín, pod záštitou ZKCaH, kultúrne zariadenie KSK, za podpory FPU, sa v mesačných intervaloch zúčastňujú tanečných worshopov – Molnárova technika.

MT vyvinul István Molnár (1908-1987), maďarský choreograf, tanečník, výskumník ľudového tanca. Táto technika rozvíja tanečníka na vysokú úroveň bez toho, aby menila alebo vôbec ovplyvňovala jeho pôvodnú pohybovú kultúru. Systém cvičení je zameraný na vypracovanie balansu, rotácie a skoku. Táto technika je na Slovensku zatiaľ málo známa, preto nastal čas ju aj u nás “udomácniť”. Všetko sa začína rozsiahlym výskumom. Na základe výskumu je naplánované vydať publikáciu pre všetkých, ktorí sa chcú učiť a zdokonaľovať, byť lepšími tanečníkmi!
V súbor Zemplín v týchto mesiacoch prebieha vzdelávaco – výskumný workshop, ktorý vedie lektor a odborný garant Béla Ónodim z Maďarska. Výskum vedie Libuša Bachratá choreografka v umeleckom kolektíve SĽUK. S prekladom z maďarského jazyka, nám pomáhajú pracovníčky z Centra kultúry Košického kraja. Do tohto výskumu boli prizvané dve tanečné telesá zo Slovenska. Za profesionálne teleso je umelecký súbor SĽUK z Bratislavy. FS Zemplín z Michaloviec, je prizvané ako amatérske teleso.
MT je ideálna pre tanečníkov ľudového tanca, kde sa trénuje lepší balans, rotácia a skoky bez toho, aby technika ovplyvnila výsledný tanečný prejav a charakter tanečníka. Je to dôležité pre tanečníkov, aby tanečníci na javisku vyzerali dobre a pri tom prirodzene. MT má posunúť interpretov k lepšej javiskovej prezentácii.
Veríme, že táto technika, pomôže našim tanečníkom k lepšej javiskovej prezentácii.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com