Pi. máj 24th, 2024

Ak niekto žije na Slovensku, neznamená to automaticky, že má slovenský pôvod. Čo však robiť, ak ste hrdí na svoje rusínske korene, ale chcete sa hlásiť aj k svojej rodnej slovenskej hrude? Žiadny problém! V sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 ste si mohli zvoliť národnosti až dve. Urobilo tak však len 5 a pol percent obyvateľstva.
Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku sú Maďari, ktorí predstavujú takmer 8 % populácie. Nasledujú Rómovia (1,2 %), Česi (0,5 %) a Rusíni (0,4 %). Mnoho Rusí-nov a Rómov však uvádzalo svoju národnosť až ako druhú, prav-
depodobne po tej slovenskej. K slovenskej národnosti sa, ako
k svojej prvoradej, v okresoch nášho regiónu prihlásilo vyše 80 % obyvateľstva. Najviac, až 88,8 %, to bolo v Humenskom okrese. Výnimku tvoria Medzilaborce len s 58,6 % Slovákov. Ide totiž
o percentuálne „najrusínskejší“ okres na Slovensku. Ako Rusíni sa tu identifikovala až tretina ľudí a zároveň dve tretiny tých, ktorí si zvolili nejakú ďalšiu národnosť. Absolútny počet Rusínov je však najvyšší v Sninskom okrese. Ak spočítame všetkých, ktorí si tu uviedli rusínsku národnosť ako prvú (9 %) a ako druhú (73,6 %), v okrese Snina potom žije dokopy 8 332 Rusínov. Sčítanie samozrejme prinieslo viacero zaujímavostí. Jednou z nich je, že na Slovensku nemáme okres, v ktorom by sa nenašlo aspoň zopár Rusínov či dokonca Ukrajincov. Z pohľadu na priloženú mapu je rozmiestnenie národností jasné. V okresoch Podvihorlatského regiónu, ktoré patria do Prešovského kraja, je vedúcou národnosťou po slovenskej rusínska. V okresoch Košického kraja je situácia iná. V Michalovskom okrese, kde je Slovákov podľa prvej národnosti 80,3 %, je najpočetnejšou menšinou maďarská. Predstavuje viac ako 10 % populácie. Možnosť zakliknúť ďalšiu národnosť tu viditeľne prispela k upresneniu počtu Rómov. Spomedzi ľudí, ktorí si zapísali aj druhú národnosť, ich bola viac ako polovica. Spolu s Rómami z „prvej národnosti“ ich tak je 7 057.
Popis mapy: Najpočetnejšie menšiny podľa národnosti (čiernym) a ďalšej národnosti (šedým), okrem slovenskej.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com