PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

DVE NÁRODNOSTI

Ak niekto žije na Slovensku, neznamená to automaticky, že má slovenský pôvod. Čo však robiť, ak ste hrdí na svoje rusínske korene, ale chcete sa hlásiť aj k svojej rodnej slovenskej hrude? Žiadny problém! V sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 ste si mohli zvoliť národnosti až dve. Urobilo tak však len 5 a pol percent obyvateľstva.
Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku sú Maďari, ktorí predstavujú takmer 8 % populácie. Nasledujú Rómovia (1,2 %), Česi (0,5 %) a Rusíni (0,4 %). Mnoho Rusí-nov a Rómov však uvádzalo svoju národnosť až ako druhú, prav-
depodobne po tej slovenskej. K slovenskej národnosti sa, ako
k svojej prvoradej, v okresoch nášho regiónu prihlásilo vyše 80 % obyvateľstva. Najviac, až 88,8 %, to bolo v Humenskom okrese. Výnimku tvoria Medzilaborce len s 58,6 % Slovákov. Ide totiž
o percentuálne „najrusínskejší“ okres na Slovensku. Ako Rusíni sa tu identifikovala až tretina ľudí a zároveň dve tretiny tých, ktorí si zvolili nejakú ďalšiu národnosť. Absolútny počet Rusínov je však najvyšší v Sninskom okrese. Ak spočítame všetkých, ktorí si tu uviedli rusínsku národnosť ako prvú (9 %) a ako druhú (73,6 %), v okrese Snina potom žije dokopy 8 332 Rusínov. Sčítanie samozrejme prinieslo viacero zaujímavostí. Jednou z nich je, že na Slovensku nemáme okres, v ktorom by sa nenašlo aspoň zopár Rusínov či dokonca Ukrajincov. Z pohľadu na priloženú mapu je rozmiestnenie národností jasné. V okresoch Podvihorlatského regiónu, ktoré patria do Prešovského kraja, je vedúcou národnosťou po slovenskej rusínska. V okresoch Košického kraja je situácia iná. V Michalovskom okrese, kde je Slovákov podľa prvej národnosti 80,3 %, je najpočetnejšou menšinou maďarská. Predstavuje viac ako 10 % populácie. Možnosť zakliknúť ďalšiu národnosť tu viditeľne prispela k upresneniu počtu Rómov. Spomedzi ľudí, ktorí si zapísali aj druhú národnosť, ich bola viac ako polovica. Spolu s Rómami z „prvej národnosti“ ich tak je 7 057.
Popis mapy: Najpočetnejšie menšiny podľa národnosti (čiernym) a ďalšej národnosti (šedým), okrem slovenskej.