Št. máj 23rd, 2024

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že výrobné náklady na produkciu chleba
a pečiva rastú tak extrémne, že odbytové ceny svojich výrobkov zo začiatku roka nedokážu udržať. Príčinou je skokovitý nárast cien pšenice a energií a zlyhanie štátu počas pandémie.

„Každý deň dostávam informácie od našich členov, že im dodávatelia zvyšujú ceny, niekedy doslova v priebehu niekoľkých dní. Ceny potravinárskej pšenice za jediný týždeň vzrástli na komoditných burzách o viac ako tretinu. Začína byť nedostatok rastlinných olejov, čo sa tiež prejavuje na ich cenách. Výrazne rastú aj ceny plynu a pohonných hmôt. Pekári, cukrári a cestovinári nie sú schopní tieto výkyvy absorbovať. To, čoho sme sa obávali sa v týchto dňoch stáva realitou. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou zvyšuje výrobné náklady chleba, pečiva, koláčov či cestovín tak extrémne, že súčasné odbytové ceny nie je možné udržať viac ako mesiac,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slo-
venského zväzu pekárov, cuk-rárov a cestovinárov (SZPCC).
Potom, čo pekári museli po prvýkrát v histórii začiatkom roku 2022 pristúpiť k uzatváraniu len dvoj či trojmesačných zmlúv oproti predchádzajúcim ročným kontraktom, ide o ďalšie zhoršenie situácie v sektore. Obrovská neistota ohľadne úrod pšenice na Ukrajine, ktorá je jej štvrtým najväčším svetovým exportérom ženie ceny na trhoch vysoko nad historické maximá. Rusko a Ukrajina pritom dodávajú celkovo tretinu pšenice na svetový trh. Spoločne zabezpečujú aj viac ako polovicu objemu svetovej produkcie slnečnicového oleja. Až 88 % slnečnicového a 41 % repkového oleja v Európe pritom pochádza z Ukrajiny.
„Štát vylúčil pekárov počas všetkých vĺn z akýchkoľvek pandemických podpôr. Škody, ktoré tým spôsobil sa teraz od-
zrkadľujú v rýchlom zvyšovaní odbytových cien. Treba však zdôrazniť, že ceny chleba a pečiva na pultoch obsahujú nemalé obchodné prirážky obchodných reťazcov, ktoré pekári nemajú možnosť ovplyvniť. O situácii v sektore a nutnosti úpravy odbytových cien ich už pekári priebežne informujú. Pod ekonomicky oprávnené náklady jednoducho nebudú schopní chlieb a pečivo dodávať. O postupe reťazcov budeme verejnosť informovať.“ zdôraznil Milan Lapšanský.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com