Pi. júl 12th, 2024
Foto zdroj: prelovca.sk

Od 22. decembra 2021 je povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plašenie kormorána veľkého. No len za určitých podmienok. Táto informácia je uvedená na portáli Slovenského rybárskeho zväzu.

Kormorána veľkého radíme medzi vtáky morského pobrežia, no vyskytuje sa aj vo vnútrozemí. Patrí medzi najmenej ohrozené druhy, jeho populácia v Európe neustále stúpa. Na našom území hniezdi okolo Dunaja a aj na východnom Slovensku. Čím nás ohrozuje tento druh vtáctva? Kormorán denne potrebuje asi pol kila rýb. Problémy nespôsobujú len tunajšie kormorány, ale aj tie, ktoré sem prichádzajú zimovať. Niekedy ide o kŕdle v počte niekoľko stoviek. Títo predátori ohrozujú nielen chránené ryby, ale aj chov rýb na Slovensku. Kormorána však nemôžete odstreliť na vlastnú päsť. Pred tým než môže byť odstrel alebo rušenie realizované, je potrebné to aspoň jeden deň vopred písomne alebo elektronickou poštou oznámiť. Na portáli Slovenského zväzu rybárov sú uvedené bližšie informácie: „Ak je to potrebné z dôvodu ochrany neresísk a zimovísk rýb, možno rušenie alebo odstrel kormorána veľkého na lokalitách, kde sa tieto nachádzajú, vykonávať aj v období od 15. septembra do 30. septembra kalendárneho roka a od 1. marca do 15. marca kalendárneho roka, a to len ak činnosťou nebudú ohrozené záujmy ochrany prírody v dotknutom území a územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej túto skutočnosť žiadateľovi vopred potvrdí v súhlasnom stanovisku na základe jeho predchádzajúcej žiadosti na územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Pokiaľ je potrebné predĺženie ochrany rybárskeho revíru z uvedených dôvodov, je nevyhnutné najneskôr 40 dní pred požadovaným termínom poslať odôvodnenú žiadosť príslušnému ichtyolíógovi. Po doručení stanoviska príslušného orgánu budete bezodkladne informovaní.“

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com