Ne. apr 14th, 2024
Foto zdroj: caritas.sk

Na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana uskutočnilo rokovanie krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia Zväzu obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS). 

Zástupcovia agropotravinárskych samospráv a obchodu uistili krízový štáb MPRV SR, že v súčasnej situácii je na Slovensku zabezpečené plynulé zásobovanie potravinami v obchodoch. Slovensko má dostatok zásob a výrobcovia potravín sú schopní zabezpečiť zvýšenie objemu týchto kapacít v prípade, že vznikne takáto požiadavka na strane potravinových reťazcov. Konfl ikt na Ukrajine sa našich obyvateľov dotýka najmä ľudsky, ale inak nemá vzniknutá situácia žiaden vplyv na zásobovanie potravinami na Slovensku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Slovenská republika nie je závislá od dovozu agropotravinárskych produktov z Ukrajiny ani Ruskej federácie. MPRV SR monitoruje zásoby strategických tovarov v obchodných sieťach a ich distribučných skladoch v zmysle Memoranda o zabezpečení dostatočnej potravinovej zásoby v čase núdzového stavu, ktoré podpísali obchodníci s MPRV SR počas pandémie COVID-19. 

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com