Po. jún 24th, 2024
Foto: Letecká snímka obce Budkovce

Budkovce sa nachádzajú v Košickom kraji, v okrese Michalovce. Cez obec tečie rieka Laborec a potok Duša. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta Ján Lörinc. V minulosti mala výhodnú strategickú polohu, radila sa k takzvaným spádovým obciam Zemplínskej župy. Názov obce je doložený z roku 1319 ako Buchka, z roku 1331 ako Butka, z roku 1332 ako Bucha, Wudka, Budka, z roku 1773 ako Butkowcze, z roku 1920 ako Budkovce; po maďarsky Butka. Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský.

Obec sa spomína v roku 1319. Patrila rodine Buttkayovcov. V roku 1715 mala 3 obývané a 15 opustených domácností, v roku 1787 mala 121 domov a 925 obyvateľov, v roku 1828 mala 168 domov a 1275 obyvateľov. V 20 storočí vlastnili tunajšie majetky Lobkovitzovci. Obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom, povozníctvom a pestovali tabak. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. JRD bolo založené v roku 1958. Dnes je časť obyvateľstva zamestnaná v stavebných podnikoch po celej republike. V obci sa nachádza Základná škola Júlie Bilčíkovej a Materská škola Júlie Bilčíkovej. Obyvatelia Budkoviec majú k dispozícii aj lekáreň a takisto služby všeobecného lekára a zubára.

V obci pôsobí OŠK (Obecný športový klub) Budkovce. Svoju činnosť aktívne rozvíjajú aj iné oddiely, a to volejbalový, turistický, stolnotenisový a iné. V obci je veľmi populárny rybolov. 

Počet obyvateľov z roka na rok stúpa a lokalita je čoraz viac vyhľadávaná na bývanie. Obecnej samospráve sa darí zveľaďovať i modernizovať okolie. Medzi zaujímavé miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť patrí náučný chodník v lokalite “Cinterik”, park za Kaštieľom, koryto riečky Duša a Gazdovský dom. Obec v minulých rokoch prešla rekonštrukciou futbalového štadióna a Materskej školy. Medzi ďalšie úspešné projekty, ktoré boli dokončené patrí výstavba workoutového ihriska, výstavba autobusových zastávok a rekonštrukcia budovy “Železný obchod”. V budúcnosti má vedenie obce zrealizovať projekt výstavby kanalizácie, rekonštrukciu OÚ a rekonštrukciu Domu služieb.  

Foto: Erb obce Budkovce Zdroj: sksymbol.sk

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com