BEŽKÁRSKA TRAŤ PRI MORSKOM OKU

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat víta iniciatívu na vyznačenie bežkárskej trate. Povedal to jej strážca zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Ján Vataha. Návrh bežkárskej trate v území CHKO Vihorlat podľa jeho slov momentálne pripravuje Prvý michalovský klub turistov v spolupráci s obcou Remetské Hámre. 

„Z pohľadu ochrany prírody nemá bežkovanie v území CHKO výrazný vplyv na poškodzovanie biotopov, pokiaľ bežkári rešpektujú ustanovenia zákona o ochrane prírody,“ uviedol Vataha. 

V okolí Morského oka, kde platí štvrtý a piaty stupeň ochrany – Prírodná rezervácia Vihorlatský prales, ako ani v celej CHKO Vihorlat, ktorá je v druhom stupni ochrany, nie je v súčasnosti žiadna oficiálna bežkárska trať. Vataha pripomenul, že podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa už od druhého stupňa ochrany vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na budovanie a vyznačenie bežeckej alebo lyžiarskej trasy.

„V území CHKO Vihorlat a PR Vihorlatský prales sa pohybuje po vyznačených turistických a náučných chodníkoch, zároveň treba pripomenúť, že od tretieho a vyššieho stupňa ochrany je zákaz pohybovať sa mimo vyznačenej bežkárskej trate,“ dodal. 

Lucia Benetinová