Ne. máj 19th, 2024

Požiar v Domove sociálnych služieb v Osadnom si ešte aj po mesiaci vyžiadal obeť. Jeho činnosť však nekončí a jedno z najpríkladnejších zariadení svojho druhu v Prešovskom kraji dostáva novú podobu.

Šiestou obeťou požiaru z 21. 12. 2021 bol jeden z klientov Centra sociálnych služieb Zátišie, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v Snine. PhDr. Agáta Kováčová, poverená vedením CSS, potvrdila, že ostatní hospitalizovaní prijímatelia sociálnych služieb sú v stabilizovanom stave a pod neustálym dohľadom lekárov. Zariadenie minulý rok oslávilo šesťdesiatku. Po nešťastných udalostiach vyvstali mnohé otázky, no Prešovský samosprávny kraj jeho činnosť neplánuje ukončiť. „Toto zariadenie patrí medzi najpríkladnejšie župné zariadenia na území kraja. CSS Zátišie vrátane DSS v Osadnom prešlo pred časom hodnotením kvality Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (s prizvaním externých hodnotiteľov) a dosiahlo najvyššie možné hodnotenia z pohľadu kvality služieb i personálneho zabezpečenia. Jeho bývalé i súčasné vedenie a samotný PSK ako zriaďovateľ zariadenia vyvinuli maximálne úsilie a stále pracujú na zlepšovaní podmienok prijímateľov sociálnych služieb. Zosnulý riaditeľ zariadenia Ján Šrenkel patril medzi tých štatutárov, ktorý žil a pracoval pre zariadenie s veľkým nasadením a vysokou profesionalitou. Počas svojho pôsobenia podnikal konkrétne kroky smerom k podpore komunitných služieb, humanizácii a zvyšovaniu kvality služieb, i komfortu prijímateľov. Pripravil transformačný projekt zariadenia, ktorý bol odsúhlasený aj MPSVR SR. Prvé kroky k realizácii tzv. deinštitucionalizácie DSS v Osadnom boli urobené štatutárom ešte v roku 2012, kedy sa začali poskytovať sociálne služby v novovybudovanom dome v zariadení podporovaného bývania v Osadnom s kapacitou 6 miest. V roku 2019 sa obdobný projekt podarilo zrealizovať v Zariadení podporovaného bývania v Snine a aktuálne je ďalším dvom prijímateľom od polovice januára zabezpečená nová služba – podpora samostatného bývania priamo v meste Snina. CSS v Osadnom aj po nešťastných udalostiach, ktoré ho, žiaľ, postihli, kontinuálne pracuje na už nastavených procesoch. Má svoje opodstatnenie a určite aj svoju budúcnosť,“ uvádza tlačová hovorkyňa PSK, Mgr. Daša Jeleňová. V DSS sa momentálne aktívne pracuje na obnove. „Pri renovácii poškodených priestorov sme spolu so zriaďovateľom (PSK) postupovali promptne. Hotové sú nové omietky, znížený sadrokartónový protipožiarny strop, nové elektroinštalácie pre svetlá, zásuvky, vypínače, núdzové osvetlenie. Taktiež boli osadené plastové okná a obklady v sociálnych zariadeniach. Pre chladné počasie sa predlžuje proces schnutia mokrých procesov. Zostáva ešte pokládka podlahy, montáž sanity, svetiel, zásuviek, protipožiarnych dverí. Ukončíme to vymaľovaním zrekonštruovaných priestorov. Celková rekonštrukcia bude ukončená čoskoro. Touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli materiálnou, ale aj finančnou pomocou pre našich prijímateľov a chceme ich ubezpečiť, že vyzbierané finančné prostriedky použijeme na interiérové vybavenie priestorov,“ dodáva PhDr. Kováčová.

Martina Drabová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com