Št. dec 1st, 2022

Polícia už viac krát avizovala prísnejšie kontroly s cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu a pozitívne ovplyvniť nepriaznivý vývoj usmrtených osôb pri dopravných nehodách.

Od 11. februára, až do 6. marca 2022 policajti zvýšia dohľad a svoju pozornosť zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel, spôsobu jazdy vodičov, dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, dodržiavania povinností vodičov voči chodcom a cyklistom, dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke. Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky budú policajti  vykonávať v dňoch a v časoch, kedy dochádza najčastejšie k dopravným nehodám s následkami na živote a zdraví, teda najmä v skorších ranných hodinách a za súmraku, a tiež v nočných hodinách cez víkendy. Do týchto opatrení nasadíme maximálne možné počty policajtov služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Zapojíme aj všetky technické prostriedky na odhaľovanie a dokumentovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, využijeme aj inštitút objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že koho pri páchaní priestupkov nezastavíme priamo na mieste, príde mu pokuta domov poštou.

adminpn

Od adminpn