Pi. máj 24th, 2024

Najzávažnejšie výjazdy michalovských hasičov za rok 2021

Práca hasičov je v mnohých ohľadoch veľmi náročná a nebezpečná. Často musia riešiť prípady, ktoré boli spôsobené nedbanlivosťou. Ani minulý rok nás neušetril od tragédií a nešťastí. Pán mjr. Ing. Marián Kováč, ktorý je odborným inšpektorom a zisťovateľom príčin vzniku požiarov v OR HaZZ v Michalovciach nám porozprával detaily týkajúce sa najzávažnejších prípadov minulého roka. Upozornil aj na to, na čo je potrebné si dávať pozor, aby sme sa vyhli nebezpečným situáciám.

Môžete nám opísať najzávažnejšie prípady, ktoré ste museli riešiť počas minulého roka? 
Vo februári v roku 2021 nastal výbuch plynu rodinného domu v obci Bánovce Nad Ondavou, kde došlo k masívnejšiemu úniku plynu v priestoroch rodinného domu, škoda sa vyšplhala na 200 000 eur. Došlo k zničeniu celého uvedeného domu a poškodené boli aj ďalšie štyri domy. Pri požiari s následným výbuchom došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá utrpela ťažké zranenia a bola prevezená do nemocnice.

 Došlo aj k poškodeniu firemných strojov?
Ďalší prípad z tých väčších bol požiar poľnohospodárskeho traktora na poli v katastri obce Krišovská Liesková v auguste, kde došlo pri poľnohospodárskych prácach k požiaru. Došlo k úplnému zničeniu uvedeného traktora. Škoda sa pre poľnohospodárske družstvo, teda pre spoločnosť Matex Veľké Kapušany vyšplhala na 50 000 eur. Príčinou vzniku požiaru bol v tomto prípade elektrický skrat. 

Zažili ste aj požiar zapríčinený nepozornosťou rodičov, ktorý si nedali pozor na svoje ratolesti?
Tretím najväčším prípadom za minulý rok bol požiar rodinného domu s prístavbou na ulici Gorkého v Sobranciach. Stalo sa to v septembri. Došlo k vyhoreniu časti strešnej konštrukcie samotného rodinného domu. Škoda sa vyšplhala do výšky 5 000 eur. Príčinou tohto požiaru bola hra detí s otvoreným ohňom do šesť rokov, kde došlo k zapáleniu ľahko horľavých materiálov na uskladnené drevo, následne na prístavbu a strechu rodinného domu. 

Čo nejaká forma vandalizmu?
Posledný z najzávažnejších výjazdov bol požiar osobného vozidla BMW na ulici Hollého v Michalovciach, na parkovisku pred bytovým domom. Stalo sa to v októbri minulého roka. Došlo k požiaru odstaveného motorového vozidla značky BMW. Škoda sa vyšplhala na 72 000 eur, pričom došlo k poškodeniu aj susediaceho motorového vozidla značky Audi. Príčinou tohto požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Jeden z prípadov, ktorý ste opísali zapríčinili deti. Máte pre nás nejaké rady, na čo si dávať pozor v rámci prevencie pred požiarom a inými nehodami?
Čo sa týka nehodovosti okresov Michalovce a Sobrance, tak najčastejšou príčinou v letnom období je vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadov. Lepšie povedané, nedbalosť pri spaľovaní odpadov, najčastejšie záhradného alebo iného odpadu. Občania často podceňujú tieto situácie, pričom vypaľovanie je aj zakázané. Čo sa týka spaľovania odpadu, to môžu, ale musia dodržiavať všetky požiarnobezpečnostné predpisy, ktoré sa vykonávajú pri týchto činnostiach, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu požiaru na väčšiu plochu alebo na susedné priestory. To sú v skratke najčastejšie príčiny, hlavne ak občania nechajú oheň bez dozoru alebo podcenia poveternostné podmienky a horľavosť materiálov. Sem patrí aj klasické manipulácia s otvoreným ohňom, jednak rodičia nechávajú deti bez dozoru alebo sú to nedbalostné konania samotných dospelých osôb. Napríklad fajčenie alebo nechávanie sviečky bez dozoru, hlavne vo vianočnom období. V období vykurovania sa týkajú nehody aj vykurovacích telies, ktoré sú častokrát neudržiavané a nečistené. Sú v takzvanom provizórnom stave, pričom sa využívajú vykurovacie telesá s väčšou výhrevnosťou. Akonáhle komínové teleso nie je kontrolované kominárom, alebo inou zodpovednou osobou, potom dochádza k vznieteniu sadzí alebo drevených konštrukcií v samotnom rodinnom dome. 

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com