Št. júl 18th, 2024

Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás ako zástupcovia deviatich obcí v Národnom parku Poloniny. Parku, ktorý má prejsť zmenami, rozvíjať sa. Má obrovský rozvojový potenciál, je jedinečný v nádhernom území. Tieto slová sme počuli z vašich úst pri stretnutí na Vodárenskej nádrži Starina. No počuli sme aj iné. Nikto z LPM, š.p. Ulič nepríde pri zmene správcu časti územia o prácu. Ak by sa to stalo, nemám právo sedieť na stoličke predsedu vlády. Vaše slová. Vládou schválené uznesenie dňa 19. 1. 2022 však prinieslo do územia Národného parku Poloniny ďalší nepokoj. Zo správy LPM š.p. Ulič majú prejsť do správy MŽP SR, Správa NP Poloniny pozemky v 4. a 5. stupni ochrany v celistvosti. To znamená napr., že z parcely o veľkosti 1840,13 ha je v 4. a 5. stupni ochrany iba 58,19 ha, no do sPrávy MŽP SR prejde celá aj s časťou 1781,94 ha, ktorá je v 3. stupni ochrany. (Po sčítaní všetkých takýchto parciel získa MŽP SR 5000 ha lesných pozemkov v 3. stupni ochrany vo vlastníctve SR, spoluvlastnícke podiely v správe LPM Ulič sa doteraz spočítať nepodarilo, čo značí ešte vyššie číslo.) Doteraz LPM Ulič š.p. hospodáril na bezmála 24000 ha lesných pozemkov, z toho vo vlastníctve SR je cca 21000 ha. Týmto rozhodnutím príde LPM Ulič o 35% lesných pozemkov. A ďalším príkazom vyplývajúcim z nariadenia vlády je vykonávať vo všetkých rubných porastoch v národnom parku Poloniny od 19.1.2022 len 1/10 obnovenej úmyselnej ťažby z plánu starostlivosti o les. Takže do každého lesného porastu budú musieť stroje vstúpiť každý rok. (Doteraz raz až dva krát za 10 rokov). Okrem toho, že to zvýši náklady na prepravu strojov, pomocnej techniky, úpravy ciest, poťažobné úpravy, bude každoročný vstup mať negatívny vplyv na vzhľad lesa. Jednoducho bude zasiahnuté územie národného parku každoročne v ťažbe a ak hovoríme o rozvoji cestovného ruchu, tak pre turistov to bude naozaj zážitok – kamkoľvek sa pohnú, budú lesné stroje a rozrýpaná zem posiata pňami. Po týchto rozhodnutiach, môžeme bez akýchkoľvek konšpirácií povedať – ide tu o totálnu ekonomickú likvidáciu LPM Ulič, š.p.. MŽP SR vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na delimitáciu územia, príslušných budov a strojového vybavenia. Žiadna zmienka o ľuďoch. Máme pocit, že slová pána Budaja o tom, prejdú všetci zamestnanci LPM, š.p. do zamestnaneckého pomeru  MŽP SR asi neboli myslené úplne vážne. Tak sa spoliehame na vaše slová, že garantuje prácu každému, kto by o ňu pri reforme mal prísť. Prosíme vás, skúste dokázať, že na stoličke premiéra sedíte právom. Nech sa proces delimitácie zastaví, ak nie je jasné, ako to bude so zamestnancami LPM, š.p. Ulič. Alebo zmeniť uznesenie tak, ako bolo povedané pri nastavovaní predtým – previesť lesné pozemky iba v 4. a 5. stupni ochrany, tak, ako sú reálne, nie aj časti v 3. stupni ochrany. Ak to nie je možné, žiadame vás o okamžité zvolanie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, a na stretnutí prijať jasný postup prijímania, prechodu zamestnancov LPM š.p. Ulič na MŽP SR. Títo ľudia si prácu zaslúžia a majú aj právo, keď má prísť k zmene, aby sa s nimi rokovalo dôstojne, citlivo a ľudsky. Ďalším problémom je takmer 100 živnostníkov. Majú podpísané zmluvy do konca roka 2022. Koľkých bude ešte potrebovať LPM Ulič, š.p.? Má MŽP SR v pláne využívať ich služby? Samé otázky a 31.3. je už o dva mesiace. Zníženie ťažby môže do konca roka priviesť LPM Ulič, š.p. do straty. Čo ak tak bude aj ďalší rok? Zruší sa štátny podnik? Čo s poľnohospodárskou činnosťou? Je v neveľkej, ale strate. A túto stratu vykrývali z lesníckej činnosti. Teraz bude mať lesnícka časť problémy sama so sebou. Sprivatizuje sa? Zatvorí? Pre nás strašné pomyslenie. Kvitujeme zámery – rozrábka mäsa, syráreň, včelíny, pestovanie konope, chov rýb, oviec. Toto všetko si vieme prestaviť ako funkčné v našom území. No stavebné úpravy, nákup technológií, zaškolenie ľudí – to nie je proces, ktorý sa dá stihnúť za dva mesiace. Na to je potrebný, ak to má byť funkčné, čas niekoľých mesiacov, v niektorých komoditách – rokov. Čo dovtedy? Bude dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva SR či MŽP SR hradiť mzdy a iné náklady, prevádzkové s tým spojené? Zákon bol šitý horúcou ihlou. Upozornili sme na to memorandom starostov všetkých poslancov, čelných predstaviteľov štátu, no reakciu sme nepostrehli. Nevideli sme žiadnu doložku vplyvov. Len tušili a upozorňovali – bude z toho veľký problém. A máme ho na stole. A na dvoroch a lesoch nervóznych ľudí s jedinou otázkou – Čo ďalej, čo v ďalšom mesiaci? To, že by títo ľudia odišli do iného sektoru, je   v našom území nemožné – nič iné tu nie je. Vlastne je. Zamknúť lesný traktor alebo predať, zbaliť kufrík, pobozkať manželku či priateľku a odísť na západ, na stavbu či niečo podobné. Vo veku 50 a viac rokov. Aj takto sa plní na Slovensku spoločenská objednávka reformy národných parkov. Doplácajú na ňu tí, čo ju nepodpísali. Výpadky na daniach pre obce budú znamenať zníženie, možno i zrušenie niektorých služieb občanom. To len na doplnenie. A mäkký cestovný ruch. Aj to skúšame. No jeho prvé výsledky, pozitívne, môžeme očakávať tak 5 rokov. To vám potvrdí každý, kto v tomto segmente podniká. Štát tu chce za 2 mesiace urobiť niečo, čo inde trvalo roky. Poznajúc slovenskú realitu, vyvoláva to na našich tvárach trpký úsmev. Zase. Zase sa ľudia v tom najodľahlejšom území Slovenska stali hračkou mocných plniacich si svoje sny. Že zničia osudy ľudí, ktorí im ničím neublížili a hlavne si to nezaslúžia, si neuvedomujú. Nikto nerieši ich základné ľudské potreby, berie im istoty, na akékoľvek svoje pekné sny a túžby môžu zabudnúť. To je na MŽP SR naozaj až toľko arogancie a necitlivosti? Bojím sa povedať vypočítavosti, ale čo už. Normálny, slušný, pracovitý a nenáročný človek v Národnom parku Poloniny sa stal pre tento štát príťažou. No verte, že nie bezbrannou. Prosíme vás preto, pán premiér, z titulu vašej funkcie zvolajte stretnutie všetkých zainteresovaných a moc Vám zverenú využite na správne rozhodnutia pre prospech ľudí na konci Slovenska. P.S. Možno niekto spomenie Plán obnovy 8. miliónov pre Národný park Poloniny. Prepáčte, ďalšia rana pod pás. O tom snáď osobne. Možno na tom istom stretnutí.

OBCE ULIČSKEJ DOLINY

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com