So. apr 20th, 2024

Na začiatku nového roka si mnoho z nás určí cieľ alebo predsavzatie, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Problém nastáva, vtedy, keď sa nám to nedarí naplniť. Zaujímal nás pohľad a rady klinickej psychologičky PhDr. Miroslavy Smolovej, MBA, ktorá nám odpovedala na pár otázok týkajúcich sa stanovenia a plnenia cieľov.

Je z Vášho pohľadu prospešné si dávať novoročné predsavzatia alebo ciele? Ak áno, prečo?

Novoročné predsavzatia by sme skôr mohli pomenovať ako osobné ciele, ktoré nás majú motivovať k zmene toho, čo vnímame ako neuspokojivé. Ciele by sme si mali stanoviť ako krátkodobé, vziať v úvahu, čo je v mojich možnostiach, aby som daný cieľ mohol dosiahnuť. Pomáha nám to trénovať sebadisciplínu, zvyšovať sebadôveru a sebavedomie, prináša úľavu a stávame sa aktívnymi v zmene namiesto pasívnej pozície sťažovania sa.

V čom by sme si predsavzatia naopak dávať nemali? 

Ako prvé, nemali by sme si dávať tie, ktoré sú mimo nášho dosahu zmeny, teda, nevieme vlastnou aktivitou a pričinením ovplyvniť proces, ktorý povedie k želanému cieľu. A rovnako stanoviť si ciele, ktoré sú nereálne, a teda nedosiahnuteľné.

Vedeli by ste nám poradiť efektívnu stratégiu pri plnení cieľov?

Položiť si otázku, viem, čo by som chcel/a v novom roku zmeniť, zlepšiť? V čom sa cítim nesvoj/a, v ktorej oblasti cítim, že by som potreboval/a „nakopnúť“ alebo naopak spomaliť? Dôležité je rozhodnutie: pripravenosť na zmenu a zmenu okolností (nie seba). Držať sa toho, že menej je niekedy viac, stanoviť si realistické ciele, natlačiť na seba a byť trpezlivý. Čo sa mení príliš rýchlo je podozrivé, vnímať zmenu ako výzvu, nie ako problém, zapísať si úspechy aj prekážky, vytvoriť si podporné prostredie rodiny, kamarátov.

Ako sa vyrovnať s tým, ak sa nám ich nepodarí dosiahnuť?

Neúspech v dosiahnutí cieľa neznamená, že som zlyhal. Analýza krokov, ktoré sme pre dosiahnutie cieľa urobili, nám pomôže spoznať tie, ktoré boli menej funkčné, a ktoré sa neosvedčili. Nenechať sa odradiť a opätovne zaradiť alternatívne kroky.

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com