Pi. júl 12th, 2024
Foto: rusinskyfestival.sk

K súčasným 68 dvojjazyčným rusínskym obciam by malo pribudnúť 88 ďalších. Pretaví sa to nie len do tabúľ označujúcich začiatok a koniec obce, ale aj do úradnej a inej oficiálnej komunikácie.

Výsledky minuloročného sčítania obyvateľstva postupne prinášajú nové fakty. Možnosť zvoliť si dve národnosti, ktorá bola tentokrát novinkou, sa odzrkadlila v najvyššom za-znamenanom pošte Rusínov na Slovensku od roku 1930, uvádza na svojej internetovej stránke Inštitút Mateja Bela. Celkovo si rusínsku národnosť zvolilo 63 000 ľudí. Obce, v ktorých už druhé sčítanie po sebe bolo Rusínov viac ako 15%, sa tak stanú dvojjazyčnými, avšak až po schválení nového zoznamu obcí vládou SR. Medzi významné lokality, kde by sa mal začať používať popri štátnom jazyku aj rusínsky, patrí mesto Svidník. V rusínčine majú byť uvedené dôležité dokumenty na úradných tabuliach a webových sídlach obcí, ale môže sa používať aj pri hláseniach obecného rozhlasu, podávaní a vystavovaní úradných dokumentov, na rôznych verejných označeniach či plagátoch. O desať rokov by k dvojjazyčným obciam mohla pribudnúť napríklad tiež Snina, ak by sa aj v nasledujúcom sčítaní prihlásilo aspoň 15% jej obyvateľov k rusínskej národnosti.

Martina Drabová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com